Parama
D. Farrell: gailestingumas yra Dievo vardas

„Dievas yra gailestingumas. Jis su mumis elgiasi gailestingai. Gaudami jo gailestingumą ir mes galine liudyti gailestingumą. Priėmę jo gailestingumą galime ir turime daryti taip, kaip jis.“ Šiais žodžiais Dublino arkivyskupas Dermot Farrell užbaigė 30-ąją Dievo gailestingumo konferenciją, įvykusią internete vasario 19–21 dienomis.

Airijos vyskupų surengtos Dievo gailestingumo konferencijos tema: „Tavo valdžia, ir galybė, ir garbė per amžius“. Arkivyskupas D. Farrell komentavo Pirmojo gavėnios sekmadienio liturgijos Evangelijos skaitinį apie Jėzaus dykumoje praleistas keturiasdešimt dienų ir gundymą. Pasak Dublino ganytojo, dykuma yra būtent ta vieta, kurioje Jėzus pajuto Dievo Tėvo gailestingumo skonį. Dykumoje mes galime patirti, kad Dievas nerodo pirštu į nė vieną, bet išskečia rankas, kad mus apkabintų. Panašiai kaip tikėjimas, taip pat gailestingumo apkabinimas turi didėti, nes jis nėra statiška tikrovė.

Taip pat šiandien egzistuoja gundymai, ne tik materialiniai, bet ir tie, kurie smogia į gilumą: beprasmybė, beviltiškumas, savęs aukštinimas ir ypač atsitolimas nuo Dievo. Atrasdami dykumą, kaip gailestingumo vietą, galėsime suprasti, jog gailestingumas yra ne kas kita, kaip vienas Dievo vardų. Dievo gailestingumas nieko neatmeta, jį reikia priimti su nuolankumu, ypač gavėnios laikotarpiu. Gavėnia tęsiasi tik keturiasdešimt dienų, bet liečia visą mūsų gyvenimą, visą mūsų būtį. Gavėnios laikotarpis suteikia progą atkurti mūsų ryšį su Dievu, sakė konferencijoje arkivyskupas Dermot Farrell.

Dermot Pius Farrell yra naujasis Dublino arkivyskupas metropolitas. Popiežius jį paskyrė gruodžio 29 d. 66 metų amžiaus Dublino arkivyskupas D. P. Farrell taip pat yra Airijos primas. Jis vasario 2 dieną iškilmingai pradėjo eiti Dublino arkivyskupo pastoracines pareigas, užimdamas ganytojo sostą Dublino Švč. Mergelės Marijos prokatedroje. (SAK / Vatican News)

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode