SSC

Jei vyskupas nesimeldžia – Dievo tauta kenčia

Penktadienio Mišių Evangelija kalba apie dvylikos apaštalų pašaukimą. Jėzus išsirinko dvylika. Jie buvo pirmieji vyskupai. Jie ir jų įpėdiniai yra Bažnyčios kolonos, Jėzaus prisikėlimo liudytojai ir skelbėjai, - sakė popiežius penktadienio rytą Šv. Mortos namų koplyčioje  aukotų Mišių homilijoje.

Mes, vyskupai, esame liudytojai, mūsų atsakomybė – liudyti, kad Viešpats Jėzus yra gyvas; kad Viešpats Jėzaus prisikėlė; kad Viešpats Jėzus keliauja su mumis; kad Viešpats Jėzus mus vaduoja; kad Viešpats Jėzus paaukojo savo gyvybę už mus; kad Viešpats Jėzus yra mūsų viltis; kad Viešpats Jėzus visada mus priima ir mums atleidžia. Liudijimas. Toks turi būti mūsų gyvenimas – liudijimas. Tikras Kristaus prisikėlimo liudijimas.

Vyskupui, - tęsė popiežius, - skirtos dvi užduotys. Pirma vyskupo užduotis – būti su Jėzumi maldoje. Pirma užduotis – ne kurti sielovados planus, bet melstis. Antra užduotis – būti liudytoju, tai yra skelbti. Skelbti Viešpaties Jėzaus mums atneštą išganymą. Dvi nelengvos užduotys, bet nuo šių užduočių vykdymo priklauso Bažnyčios kolonų stiprumas. Jei šios kolonos silpnos dėl to, kad vyskupas nesimeldžia ar per mažai meldžiasi, užmiršta melstis arba jei vyskupas neskelbia Evangelijos, užsiima kitais dalykais, Bažnyčia silpsta, kenčia. Kenčia Dievo tauta, nes jos kolonos silpnos.

Dėl to, - sakė Pranciškus penktadienio Mišių homilijoje, - šiandien norėčiau jus paraginti melstis už mus, vyskupus. Ir mes esame nusidėjėliai, ir mes turime savo silpnybių, ir mums gresia tie patys pavojai kaip ir Judui. Neužmirškime, kad ir jis buvo išrinktas kolona. Ir mums gresia pavojus nesimelsti, užsiiminėti kitais dalykais, o ne skelbti Evangeliją ir išvarinėti piktąsias dvasias. Melskitės, kad vyskupai būtų tokie, kokių norėjo Jėzus, kad mes visi liudytume Jėzaus prisikėlimą. Dievo tauta meldžiasi už vyskupus. Kiekvienose Mišiose meldžiamasi už vyskupus: meldžiamasi už Petrą - vyskupų kolegijos vadovą, meldžiamasi ir už vietos vyskupą. Tačiau to negana. Ištariamas vardas, kartais tik iš įpročio, ir einama toliau. Reikia iš visos širdies melstis už vyskupą, reikia prašyti: „Viešpatie, laimink mano vyskupą; lamink visus vyskupus; duok mums vyskupų, kurie būti tikri liudytojai: kad jie melstųsi, kad savo mokymu padėtų mums suprasti Evangeliją, tikėti, kad Tu Viešpatie, esi gyvas tarp mūsų.“ 

Taip pat skaitykite:

Powered by BaltiCode