„Mokytojau, gera mums čia būti! Padarykime tris palapines: vieną tau, kitą Mozei ir trečią Elijui“ (Lk 9, 33)

Antro gavėnios sekmadienio Evangelijos žinia – mokinių nuotykis ant kalno su Jėzumi. Tiesa, ant kalno pakviesti buvo tik keletas iš jų: Petras, Jonas ir Jokūbas. O nuotykio esmė – tai besimeldžiančio Jėzaus atsimainymas ir susitikimas su Moze bei Eliju, kurie kalbėjo apie Jėzaus gyvenimo pabaigos šlovę. Tuo tarpu mokinius apėmė miegas ir tik išbudę šie pamatė atsimainiusį Jėzų ir šalia Jo stovinčius du vyrus...

 

Šio Jėzaus suspindėjimo reikšmė  keleriopa. Pirma – parodyti savo mokiniams dangiško gyvenimo šlovę bei jo slėpinius. Antra – netiesioginiu būdu mokiniai suvokė šios Jėzaus šlovės kainą: „Jie pasirodė šlovėje ir kalbėjo apie Jėzaus išėjimą, būsiantį Jeruzalėje“ (Lk 9, 31). Čia atsiveria visas Dievo planas išganymo istorijoje per Dievo Sūnų Jėzų Kristų: kančia, mirtis ir prisikėlimas. Trumpiau tariant parodoma žmogaus gyvenimo prasmė: be kančios žvaigždžių nepasiekti.

Turime atminti, kad Jėzaus palikti šventi ženklai, sakramentai yra gyvi šaltiniai mūsų dvasinio gyvenimo atmainymo, atnaujinimo ir perkeitimo. Jei mūsų aplinkoje daugiau gyvybės ir gyvenimo prasmės, tai vis gyvo tikėjimo ir veiklių darbų dėka.

Kun. Egidijus ARNAŠIUS

Airija

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode