Sinodas: Romos vyskupijai suteiktas misionieriškas siuntimas

siuntimPradedant Sinodo kelią popiežiaus, Romos vyskupo, vyskupijoje sekmadienį Laterano Šv. Jono bazilikoje vyko ypatinga Žodžio liturgija.
„Romos vyskupijos sinodinį kelią reikia palydėti ir palaikyti bendra malda“, – rašo Popiežiaus vikaras Romos vyskupijoje kardinolas Angelo De Donatis laiške, kuriuo kreipiasi į Romos bažnytines bendruomenes. Sekmadienio vakare Laterano Šv. Jono bazilikoje buvo švenčiama ypatinga Žodžio liturgija, po kurios visų popiežiaus vyskupijoje veikiančių bažnytinių bendruomenių, judėjimų, asociacijų atstovams įteikti „maldos misijų siuntimai“, taip pat buvo prašoma Šv. Dvasios globos miesto gyventojams. „Manome, kad bendra malda yra esminė, kad visas miestas galėtų pradėti sinodinę kelionę“, – sako kunigas Davide Carbonaro, vienos Romos parapijos klebonas, vyskupijos referentas sinodinei kelionei.

Bažnytinės bendruomenės, judėjimai kviečiami nuo dabar visos sinodinės kelionės metu rengti maldos susitikimus, pageidautina – atvirus visiems. „Pradedama nuo tų, kurių pašaukimo charizmoje yra malda – vienuolijų, monastinių bendruomenių. Parapijų grupės, dekanatai, jau nurodė, kur vyks maldos susitikimai – tai 36 vietos, kur bus meldžiamasi už Sinodą. Norima įtraukti į šią iniciatyvą ne tik bendruomenes, bet ir pavienius asmenis, vaikus, ligonius, kurie prašytų Šventosios Dvasios dovanų“, – kun. D. Carbonaro.

Sekmadienio maldos vakaras prasidėjo priešais Laterano Šv. Jono baziliką. Kardinolas su visais meldėsi prašydamas Šv. Dvasios dovanų, vėliau procesija įžengė į baziliką, vyko Žodžio liturgija. Kunigas D. Carbonaro sako, kad bendra malda į Viešpatį, bendras Šv. Dvasios dovanų prašymas ir Dievo Žodžio klausymasis jau yra sinodinis aktas. Tai ėjimas kartu į tą patį tikslą, kuris nėra vien žmogiškas tikslas, bet dvasinis, nes tikime, kad Dvasia vėl prabils Bažnyčioms. Tą randame Dievo Žodyje, pirmųjų bendruomenių kelyje, kuris aprašomas Apaštalų darbuose. „Tad šia prasme Roma tikisi iš Sinodo tokio naujo kvėpavimo, naujo žvilgsnio į savo vidų ir į išorę, galimybės žvelgti naujomis akimis, įkvėptomis Šv. Dvasios“, – apibendrina kunigas D. Carbornaro, Laterano bazilikos referentas sinodinei kelionei.

(DŽ/Vatican News)

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode