Darom/juosta
Ukrainos ir Lenkijos ganytojai: karo barbarybė nieko neišsprendžia

bar„Šiandien norime aiškiai pasakyti, kad bet koks karas yra tragedija ir niekada negali būti tinkama priemonė tarptautinėms problemoms spręsti. Jis niekada nebuvo ir nebus tinkamas sprendimas, nes dėl jo kyla nauji ir dar rimtesni konfliktai“, – rašoma bendrame ukrainiečių ir lenkų vyskupų kreipimesi.

Jie komentuoja neraminančias žinias apie nevaisingas derybas, apie karių ir karinės technikos kaupimą prie Ukrainos sienų, apie tarptautinės teisės nepaisymą, apie pavojų visai centro ir rytų Europai ir grėsmę visoje Europoje ilgai kurtai taikiai bei vieningai tvarkai. Primindami tragišką 20 amžiaus karų ir politinio teroro patirtį dėl totalitarinių ir ideologinių režimų siekių, nepaisant Dievo autoriteto, Lenkijos ir Ukrainos ganytojai pabrėžia, kad karas yra žmogiškumo pralaimėjimas, ateities užgniaužimas, pažangos ir žmogaus orumo trypimas, kaip daug kartų pažymėta Bažnyčios mokyme. Karas yra neracionali ir morališkai nepriimtina priemonė spręsti tautų santykius. Skirtumai turi būti sprendžiami ne ginklais ir ultimatumais, bet susitarimais.

„Savo ir savo bendruomenių vardu primename, kad taikos pasaulyje skatinimas yra neatskiriama Bažnyčios misijos tęsti Kristaus atpirkimo darbą žemėje dalis“, – rašoma kreipimęsi. Iš išlaisvinančio tikėjimo Dievo meile atsiranda nauja pasaulio vizija ir naujas požiūris į kitus, į pavienį žmogų ar visą tautą. Kreipimasis baigiamas viena šv. Jono Pauliaus II malda už taiką ir kvietimu prie jos prisidėti. Parašus po juo padėjo Ukrainos graikų katalikų apeigų didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčiukas ir Ukrainos katalikų vyskupų konferencijos pirmininkas arkivyskupas Mečislavas Mokrzyckis, Lenkijos episkopato pirmininkas Stanislavas Gadeckis ir Lenkijos graikų katalikų metropolitas Eugenijus Popowiczius, taip pat Mukačiovo savarankiškos graikų katalikų eparchijos galva vyskupas Nilas Luszczakas.

Galima priminti, kad dėl itin įtemptos situacijos prie Ukrainos sienų sausio 26 dieną popiežius Pranciškus paskelbė Maldos už taiką diena. (RK / Vatican News)

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode