Parama dėkojame
Popiežius žydams: didžiulis šventvagiškas karas Ukrainoje – grėsmė visiems

didziulisPopiežius paragino žydų bendruomenę kartu su krikščionimis daryti visa, kas žmogiškai įmanoma, kad būtų sustabdytas karas Ukrainoje ir atverti taikos keliai. Popiežius Pranciškus kalbėjo antradienį, lapkričio 22 d., audiencijoje Pasaulio žydų kongreso vykdomojo komiteto susitikimo dalyviams.

Popiežius pasidžiaugė šios audiencijos suteikta proga dar labiau sustiprinti katalikus ir žydus vienijančius draugystės ryšius, kurie nuo Vatikano II Susirinkimo yra pastoviai gilinami ir plečiami – Pasaulio žydų kongresas yra nuolatinis Šventojo Sosto partneris, užmezgęs dialogą su jo Komisija religiniams ryšiams su hebrajizmu ir jau daug metų rengia ypatingai svarbius suvažiavimus, pažymėjo Pranciškus.

Popiežius užsiminė apie bendrus neįkainojamus dvasinius turtus – išpažįstamą tikėjimą į Dievą, dangaus ir žemės kūrėją, kuris ne tik davė pradžią žmonijai, bet pagal savo atvaizdą ir panašumą formuoja kiekviena žmogų. Per mūsų religinių tradicijų perduotą tikėjimą galime bendrauti su juo ir tapti jo apvaizdos bendradarbiais, patikino popiežius.

Pranciškus paminėjo krikščionių ir žydų panašų požiūrį į laikų pabaigą – esame kupini vilties, kad gyvenimo kelionėje neiname į nieką, o į susitikimą su Aukščiausiuoju, kuris rūpinasi mumis ir pažadėjo amžiną taikos karalystę laikų pabaigoje, kai praeis visa, kas gresia gyvybei ir žmonių sugyvenimui.

„Jo ištikimas amžinybės pažadas kalba apie išganymo ateitį, naują dangų ir naują žemę, kuriuose apsigyvens pastovi taika ir nuolatinis džiaugsmas, kur mirtis bus pašalinta amžiams, kur jis nušluostys kiekvieną ašarą ir nebebus liūdesio nei aimanos, nei sielvarto“, – priminė popiežius.

Pasak jo, katalikų ir žydų tikinčiųjų bendruomenėms pavestas uždavinys „darbuotis dėl broliškesnio pasaulio kovojant prieš nelygybes ir ugdant didesnį teisingumą, siekiant, kad taika nebūtų tik kito pasaulio pažadas, o taptų tikrove šiame pasaulyje. Kiek daug žmonių, kurių orumą išniekina pasaulį žeidžiantis neteisingumas, tapęs pagrindine daugelio konfliktų priežastimi – liūnu, kuriame brinksta karai ir konfliktai. Tasai, kuris visa sukūrė pagal tvarką ir darną kviečia mus, kad nusausintume neteisingumo liūną, skandinantį brolišką sambūvį“.

Popiežius ragino drąsiau vykdyti bendrus, konkrečius teisingumą ugdančius veiksmus, kūrybingai bendradarbiauti. Jis pažymėjo, jog tikėjimas ir Šventieji raštai primena, kad mūsų politinės, kultūrinės ir socialinės pastangos pagerinti pasaulį – tai ką žydai vadina Tiqqun Olam – neduos laukiamų rezultatų be maldos, be seseriško ir broliško atsivėrimo kitiems kūriniams vardan vienintelio Dievo kūrėjo, kuris mylį gyvenimą ir laimina taikos kūrėjus.

Priminęs daugelio pasaulio regionų taikai iškilusią grėsmę, Pranciškus sakė, kad tiek žydai, tiek krikščionys kartu pripažįsta, kad karas, kiekvienas karas, bet kuriuo atveju ir visur, yra pralaimėjimas visai žmonijai.

„Galvoju apie Ukrainą“, – tęsė popiežius ir pridūrė, kad „šis didžiulis, šventvagiškas karas, kelia vienodą grėsmę žydams ir krikščionims, iš jų atima artimuosius, jų namus, jų nuosavybę ir net gyvybę! Dirvą taikai paruošti galime tik per dialogą, pasiryždami rimtam vienų su kitais suartėjimui. Kaip žydai ir krikščionys pasistenkime padaryti visa, kas žmogiškai įmanoma, kad sustabdytume karą ir atvertume taikos kelius“. (SAK / Vatican News)

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode