Parama dėkojame
Popiežius: brolybę kurti ne žodžiais, o darbais

brolybePopiežius pirmadienį priminė popiežių magisteriumo dokumentų „Populorum progressio“ ir „Pacem in Terris“ žinios aktualumą, tačiau apgailestavo, kad ji nebuvo išklausyta. „Populorum progressio“ apie tautų pažangą Paulius VI patikino, kad žmonijos vystymasis yra taikos kelias, o Jonas XXIII „Pacem in Terris“ priminė, kad taika įmanoma tik pripažįstant kiekvieno asmens orumą, teisingumą ir lygybę.

Popiežius Pranciškus kalbėjo audiencijoje, skirtoje Alfabetizacijos ugdymo pasaulyje asociacijos (OPAM) savanoriams, kuriuos popiežiui pristatė jos pirmininkas, iš Kongo DR kilęs kun. Robertas Kasereka Ngongi. Popiežius atkreipė dėmesį į reikšmingą aplinkybę, jog pirmininkas visų pirma yra asociacijos darbų liudytojas, nes jis pats galėjo išeiti mokslus šios asociacijos suteiktos pagalbos dėka.

Asociacija neseniai paminėjo įsikūrimo 50-ąsias metines ir šia proga pagerbė steigėjo kun. Carlo Muratore atminimą, misionieriaus, atkreipusio dėmesį, kad ugdymas yra vienas iš esminių evangelizavimo ir žmonijos vystymosi sąlygų. Taip pat popiežius pasidžiaugė steigėjo ir po jo asociacijai vadovavusio kito kunigo nuopelnais: OPAM bendradarbiai ir savanoriai per penkis dešimtmečius įgyvendino tūkstančius nuotolinio įvaikinimo ir kitus solidarumo projektus daugiau kaip 80-je pasaulio kraštų.

Anot popiežius, pritarimas aukščiau minėtosioms jo pirmtakų enciklikoms buvo tik žodinis, nes iš tikrųjų, vystymosi modelis iki dabar nepasikeitė – nors civilinėje ir bažnytinėje sferose įgyvendinta daug reikšmingų solidarumo darbų, nebuvo pašalintos vystymąsi kliudančios priežastys.

Tuo metu asociacija OPAM darbuojasi būtent šioje sferoje, per ugdymą siekdama pašalinti vieną iš vystymuisi kliudančių priežasčių. Maždaug tais pačiais metais, kai pradėjo veikti OPAM, Paulius VI Populorum progressio rašė: „Ugdymas yra pirmas vystymosi plano tikslų. Ugdymo alkis iš tiesų yra ne mažiau žeminantis nei maisto alkis“, – priminė pirmtako mintis popiežius.

Pasak jo, Populorum progressio svajonė yra ta pati, kaip enciklikos Fratelli tutti apie brolybę ir socialinę draugystę. Ši svajonė yra Bažnyčios svajonė. Dar daugiau, tai Dievo svajonė, pridūrė Pranciškus, Dievo, norinčio pasaulio, kuriame visi gyventų oriai kaip broliai ir seserys.

Ir jūs savo darbais to siekiate, pasakė popiežius, dėkodamas asociacijos atstovams už kasdienį įsipareigojimą įgyvendinti 

brolybės ir socialinės draugystės svajonę ne žodžiais, o darbais.

Palinkėjęs tęsti aukštos kokybės ugdymo įsipareigojimus, popiežius prašė nuolat vadovautis Evangelija ir meldė Šventąją Dvasią, kad palaikytų gyvą asociacijos įsipareigojo įkvėpimą, motyvaciją ir stilių. (SAK / Vatican News)

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode