Cirkas
Popiežius Maltos Ordinui: tikėjimas ir jo liudijimas – neatskiriami

liudiPopiežius Pranciškus pasiuntė laišką Maltos Ordino nariams, susirinkusiems į generalinę kapitulą. Trečiadienį, sausio 25 d., prasidėjusi kapitula turi išrinkti naują Ordino valdžią ir užbaigti prieš keletą metų pradėtą reformų procesą. Svarbų jo etapą žymėjo rugsėjo pradžioje popiežiaus paskelbtas dekretas, kuriuo buvo patvirtinti nauja Maltos Ordino konstitucija ir kodeksas.

Sveikindamas į generalinę kapitulą susirinkusius Maltos Ordino narius popiežius primena aktualumo niekada neparradusį šūkį – Tuitio fidei et obsequium pauperum (Tikėjimo gynimas ir pagalba vargšams), – kuriuo Šv. Jono Jeruzalės, Rodo ir Maltos Ordinas vadovaujasi per savo jau beveik tūkstantmetę istoriją. Pagalba vargstančiam ir kenčiančiam žmogui – tai pagrindinis kriterijus, pagal kurį bus vertinami mūsų darbai, rašo popiežius, primindamas evangelisto Mato užrašytą Kristaus palyginimą apie paskutinįjį teismą. Norint sukurti teisingesnį pasaulį, nėra kito kelio, kaip tik Evangelija, ir esame kviečiami pradėti nuo savęs, liudydami meilę ten, kur gyvename.

Pasak popiežiaus, tikėjimo gynimas, kova už tikėjimą, kuriai buvo įkurtas Maltos Ordinas, šiandien persikėlė į platesnį ir visuotinesnį frontą, aiškiau nei praeityje suvokiant, kad tikėjimo saugojimas ir augimas yra neatsiejami nuo jo liudijimo, kaip ir artimo darbai yra neatsiejami nuo gyvo tikėjimo. Be tikėjimo Ordino išvystyta labai plati artimo meilės misija būtų tik filantropija. Šio abipusio ryšio suvokimas reikalauja nuolatinės formacijos. Tai galioja ne tik pirmojo luomo Ordino nariams, tai yra vienuoliams, bet ir kitų luomų nariams bei savanoriams. Tuitio fidei ir Obsequium pauperum yra neatskiriami dalykai, pakartojo popiežius.

Toliau popiežiaus laiške dėmesys skiriamas dabar jau einančiam į pabaigą reformų laikotarpiui. „Praėjo keleri metai nuo tada, kai prireikė, kad palydėčiau Ordiną kelionėje, kuri kartais buvo nelengva, tačiau būtina, kad būtų pasiektas taškas, kai galima su nauja meile tarnauti vargstantiesiems ir sergantiesiems, – rašo Pranciškus. – Bažnyčia, kuri yra Motina, negalėjo nesirūpinti jumis, jūsų Ordinu, suderinamai su jūsų gyvenimu ir istorine tradicija, nes Maltos Ordinas per beveik tūkstantį metų savo istorijos visada buvo ištikimas Kristui, jo Bažnyčiai ir jo vietininkui žemėje – popiežiui.“

Popiežius rašo, kad pernai patvirtinta nauja Konstitucinė chartija ir naujas Ordino kodeksas yra ilgos kantrios kelionės rezultatai. Nors ir ne be sunkumų šie du dokumentai galiausiai buvo parengti ir dabar visi Ordino nariai turi atidžiai ir kruopščiai apmąstyti konstitucijoje ir kodekse įtvirtintą naują, bet į tradiciją atsižvelgiančią, tvarką. Tai bus konkreti užduotis visų pirma naujai vyriausybei, kurią ši kapitula turi išrinkti.

Popiežius pabrėžia visų Ordino narių vienybės svarbą. Piktoji dvasia visada siekia sukelti susiskaldymą. „Būkite atsargūs, kad nesileistume į kompromisus su gundytoju, net ir netyčia. Jis dažnai apgaudinėja prisidengdamas gėriu, ir tai, kas gali atrodyti kaip Dievo garbė, gali būti tik mūsų pačių tuščios garbės siekimas.“ Pats suverenumas, kuris yra unikali šio vienuolių ordino savybė, irgi turi tarnauti atliekamiems gailestingumo darbams. Reikia budėti, kad jo neiškreiptų pasaulietiškas mentalitetas. Taip pat Matos Ordino diplomatinės misijos turi būti suvokiamos kaip priemonės, tarnaujančios artimo meilės darbams ir žmonių solidarumo stiprinimui.

Baigdamas laišką popiežius linki sėkmingo darbo, tikėdamasis, kad per šią generalinę kapitulą bus sudaryta nauja vadovybė, kuri sugebės vesti Ordiną per pastarųjų metų reformų laikotarpį nubrėžtu nauju keliu. (jm / Vatican News)

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode