Portugalijoje ruošiamasi Fatimos apsireiškimų šimtmečiui

Portugalijos vyskupai susirinko į plenarinį posėdį Fatimoje, Nossa Senhora das Dores namuose. Bene svarbiausia 189 plenarinio posėdžio tema – Fatimos apsireiškimų šimtmetis, kuris bus švenčiamas ateinančiais metais. Kitos susitikimo temos – Gailestingumo jubiliejaus nacionalinė programa, santuokos neišardomumas popiežiaus Pranciškaus apaštališkojo laiško „Mitis Iudex Dominus Iesus“ šviesoje ir vyskupų kovo 8-ąją paskelbtas pastoracinis pareiškimas apie eutanaziją. Ruošdamiesi Marijos apsireiškimų šimtmečiui vyskupai aptars Marijos atvaizdo piligrimystę į visas Portugalijos vyskupijas. Be administracinių ir personalo klausimų Portugalijos ganytojai taip pat susipažins su pal. Baltramiejaus (Bartolomeu Fernandes Dos Martires (1514-1590) kanonizacijos proceso reikalais.

Pal. Baltramiejus, dominikonas teologas ir Bragos arkivyskupas, šv. Karolio Baromiejaus amžininkas ir bičiulis, dalyvavo Tridento Susirinkime, po kurio sušaukė savo arkivyskupijos Sinodą ir atsidėjo tiek Susirinkimo, tiek Sinodo įgyvendinimui rūpindamasis parapijų, kurių turėjo 1400, gerove, gerindamas jaunimo ugdymą, vargšų būklę, kunigų parengimą, o užėjus marui – visas jėgas paskirdamas žmonių gelbėjimui. Senatvėje atsisakė vyskupo sosto ir sugrįžo į vienuolio celę, kur mirė 1590 metais. Palaimintojo beatifikacijos procesas tęsėsi per šimtą penkiasdešimt metų nuo tada, kai popiežius Grigalius XVI portugalų ganytoją Baltramiejų pripažino Garbinguoju Dievo tarnu 1845 metais. Beatifikacijos ceremonija įvyko Romoje 2001 metais. Kanonizacijos procesas dabartiniu metu yra paskutinėje fazėje.

Portugalijos vyskupų plenarinis posėdis Fatimoje tęsis iki balandžio 7 d. (Vatikano radijas).

Nuotraukoje: Fatimos Mergelė Marija - REUTERS

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode