Popiežius paskelbė posinodinį apaštališkąjį paraginimą „AMORIS LAETITIA“

Penktadienį paviešintas popiežiaus Pranciškaus posinodinis apaštališkasis paraginimas šeimos tema Amoris Laetitia (Meilės džiaugsmas). Jį popiežius parašė remdamasis dviejų vyskupų sinodų apie šeimų sielovadą išvadomis ir darbo grupių pasiūlymais.

Paraginimo pradžioje Pranciškus rašo, kad „šeimoje patiriamas meilės džiaugmas taip pat yra ir visos Bažnyčios džiaugmas. Kaip pastebėjo Sinodo Tėvai, nepaisant daugelio ženklų, kurie liudija santuokos institucijos krizę, troškimas susituokti ir sukurti šeimą išlieka gyvybingas, ypač tarp jaunų žmonių, ir tai yra įkvėpimas Bažnyčiai.“

264 puslapių apimties dokumente aptariamas šeimos pašaukimo kilnumas, šv. apaštalo Pauliaus himno meilei žodžiais analizuojama santuokinė meilė šeimoje, aptariamos pastoracinio darbo su šeimomis kryptys. Popiežius apžvelgia ir nereguliarias santuokų situacijas, pastoracinį darbą su išsiskyrusiais ir antrą kartą susituokusiais ar kitokius sunkumus išgyvenančiais žmonėmis. Jis sako, jog „niekas negali būti pasmerktas amžinai, nes tai neatitinka Evangelijos logikos.“

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode