Kaip skaityti Šv. Raštą?

Kun. Antanas Saulaitis dalijasi patarimais, kaip galima skaityti Šv. Raštą. Kaip jį „prisijaukinti“, jei niekada nesame skaitę patys? Ar geriausia pradėti nuo pradžių? Gal vertėtų pirmiau perskaityti kokią knygą apie Šv. Raštą? Kun. Antanas Saulaitis yra kunigas jėzuitas, Vilniaus universiteto šv. Jonų bažnyčios vicerektorius. Daugelį metų darbavosi JAV, Brazilijoje.

Esu tikintis, dalyvauju šv. Mišiose sekmadieniais ir stengiuosi neapleisti maldos, tačiau pats niekuomet nesu skaitęs Šventojo Rašto. Nuo ko vertėtų pradėti?..

Jau labai geras žingsnis – bažnyčioje klausytis ir girdėti Dievo žodį. Homilija (pamokslas) dažnai būna apie dienos skaitinių reikšmę šiandien. Iš anksto namie paskaičius numatytus skaitinius, dar geriau girdime ir Šv. Raštą, ir suvokiame Gerąją Naujieną, kuri skirta mums dabar ir čia.

Naudinga turėti Šv. Raštą visą ar nors Naująjį Testamentą su paaiškinimais (įvadai prieš kiekvieną knygą (dalį) ir išnašos puslapio apačioje). Biblijos draugija turi įvairių leidimų, dydžių, taip pat knygų apie Šv. Raštą. Daug žmonių pasibraukia svarbias ar mėgstamas eilutes, ar pastraipas, naudojasi kokiais žymekliais. Norintis labiau gilintis, gali patyrinėti kun. A. Rubšio įvadus į Senąjį ir Naująjį Testamentus ar patarimus iš knygelės „Kaip skaityti Šv. Raštą“. Daugybė leidimų puikiai ir maloniai iliustruoti.

Šiemet bažnyčioje daugiausia skaitoma iš Evangelijos pagal Luką. Ji patraukli, labiau naudojama vaikų ir jaunų žmonių sielovadoje. Nuo paauglystės iki žilos senatvės tinka Psalmės, atsiliepiančios į žmogaus troškimus, viltis, jausmus, nuotaikas, klausimus. Psalmių rodyklėse galima pasirinkti džiaugsmo, atgailos, šlovės, pasitikėjimo, bėdoje ir kitas temas, savo mąstymui, maldai panaudoti nurodytą psalmę.

Yra žmonių, kurie įpratę kasdien paskaityti po ištraukėlę. Vieni atverčia bet kurią vietą, kiti tvarkingai vieną knygą po kitos – taip daroma Šv. Rašto būreliuose, kuriuose per tam tikrą laiką perskaitomas visas Šv. Raštas arba pasirinkta dalis, pavyzdžiui, apaštalo Pauliaus laiškai. Daug kas pasižymi mėgstamas eilutes. Protestantai įpratę mintinai išmokti kurią nors dalį, kad ir vieną iš keturių evangelijų.

Parapijos, mokslo įstaigos rengia Šv. Rašto vakarus, seminarus, paskaitas. Žinoma, daug ką galima rasti tam tikrose interneto vietose, pradedant www.katalikai.lt ar pačios Bibilijos draugijos puslapiu.

Šv. Raštas skaitomas ir kaip krikščioniško tikėjimo esminė dalis – Dievo Apreiškimas, ir kaip pasaulinės vertės literatūra. Per šimtmečius surašytas ir redaguotas, atspindi anų laikų žodyną, kultūrą, istorinius įvykius, visuomenės vystymąsi. Nenuostabu, kad randame lyg prieštaringų dalykų, neaiškių, sunkiau suprantamų, kaip ir labai šiuolaikiškų dalykų apie žmogaus troškimus, išgyvenimus, žmonijos amžinus klausimus.

ANTANAS SAULAITIS SJ

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode