Sesers Faustinos mintys, kurios gali mus mokyti labiau pasitikėti begaliniu Dievo gailestingumu

57 O Jėzau, Tu esi mano gyvenimo gyvenimas.

78 Elkis su manimi, Jėzau, kaip Tau patinka. Aš visur Tave garbinsiu. Ir tegul manyje išsipildo visa Tavo valia, o mano Viešpatie ir Dieve, o aš šlovinsiu Tavo beribį gailestingumą.

133 Esu vargeta, bet pasitikiu Dievo gailestingumu.

140 Tyra meilė gali nuveikti didelius darbus, ji nepalūžta nuo sunkumų ir prieštaravimų. Ji žino, kad norint patikti Dievui tereikia vieno, tai yra visų, net mažiausius dalykus daryti iš didelės meilės.

193 Be Jėzaus nepriartėčiau prie sielų, nes žinau, kad esu pati. Persisunkiu Dievu, kad atiduočiau Jį sieloms.

195 O mano Mokytojau, pats formuok mano sielą pagal savo valią ir savo amžinuosius planus.

227 O Jėzau, mylėdama Tave, nesileisiu niekieno pralenkiama.

239 Jėzau, pasitikiu Tavimi. Jėzau myliu Tave iš visos širdies. Sunkiausiomis akimirkomis Tu esi mano Motina. (Įžadų malda)

240 Labiausiai, mano Jėzau, už viską dėkoju Tau už Tavo širdį – Jos vienos man pakanka.

242 O Dieve, kaip trokštu būti mažu vaiku. Tu esi mano Tėvas, Tu žinai, kokia esu mažytė ir silpna, todėl maldauju Tave, išlaikyk mane prie savęs visomis gyvenimo akimirkomis, o ypač mirties valandą.

249 Jėzau, pasitikiu Tavimi, pasitikiu Tavo gailestingumo jūra, Tu esi mano Motina.

264 O mano Jėzau, išlaikyk mane prie savęs, žiūrėk, kokia esu silpna, pati nė žingsnio nežengsiu į priekį, todėl Tu, Jėzau, turi nuolat su manimi būti kaip motina prie silpno vaiko – net labiau.

267 Dieve amžinasis ir neišmatuojamas, ką iš Tavęs padarė meilė?

275 Skaudžiomis ir sunkiomis akimirkomis niūniuoju Tau, Kūrėjau, pasitikėjimo himną, nes beribis yra mano pasitikėjimas Tavo gailestingumu.

357 Dievas yra mano Tėvas, taigi aš, Jo vaikas, turiu visišką teisę į Dievišką Jo Širdį, ir kuo tamsa didesnė, tuo mūsų pasitikėjimas turi būti didesnis.

358 Nesuprantu, kaip galima nepasitikėti tuo, kuris viską gali. Su juo – viskas, be jo – nieko.

392 Dievas myli visu savimi, visomis savo esybės galiomis. Jei Dievas mane taip pamilo, kaip aš atsakau?  

Plačiau: kongresas.lt

Vilniaus arkivyskupijos inf.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode