Parama
Mieli projekto „Nebūk naivus kelyje“ savanoriai!

Visame pasaulyje milijonai geros valios žmonių mini Gyvybės dieną ir dėkoja Dievui už gyvybės dovaną. Dievas, pašaukdamas mus į gyvenimą, mums pažadėjo amžinojo gyvenimo dovaną, o Jėzus Kristus net gyvybę už mus paaukojo. Mums, krikščionims, gyvybės dovana yra drauge ir amžinojo gyvenimo dovana.

Sveikinu jus, mieli savanoriai, kurie branginate gyvybės dovaną ir rūpinatės, kad visi žmonės ją brangintų. Ačiū už jūsų tarnystę ir tegu gerasis Dievas laimina kiekvieno jūsų gyvenimo kelią, kuris būtų pilnas gerų darbų.

Pagarbiai      arkivysk. Sigitas Tamkevičius

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode