Parama
„Laimindamas jis atsiskyrė nuo jų ir pakilo į dangų“ (Lk 24, 51)

Viešpaties Žengimo į dangų sekmadienio Šv. Rašto skaitiniai primena dangišką šlovę, kurią Jėzus yra parengęs kiekvienam iš mūsų. Dar daugiau – išgirstame ir pažadą iš Šv. Dvasios Globėjo, mūsų dangiškojo palydovo mums tolesnio žemiško gyvenimo kelyje.

Šv. Augustinas Viešpaties Žengimo į dangų paslaptį paaiškina taip: „Kristus dabar iškilęs virš viso dangaus, bet Jis vis dar turi savyje visos žmonijos kančią, kurios persmelkti esame kiekvienas gyvenantis kūne. Jis tai patvirtino sušukdamas iš aukštybių: „Sauliau, Sauliau, kam mane persekioji?“ – Arba vėl, kai Jis pasakė: „Aš buvau alkanas ir Jūs mane pamaitinote.“ Taigi, nors Jėzus danguje, Jis visada su mumis. Ir lygiai taip pat, kol mes esame šios žemiškos kelionės kelyje, tačiau esame kartu su Juo, kuris yra Danguje. Jis yra čia, su mumis, savo dieviškos energijos ir begalinės meilės dėka. Todėl mes esame dabar ne danguje, o žemėje, nes ir Jis savo dieviškumo dėka yra tuo pačiu žemėje kartu su mumis. Bet per Jį ir Jo dievišką meilę mes galime ragauti jau dabar dangaus dvasinius vaisius.“

Leonardas Da Vinčis pradėjo didelio paveikslo tapymo pasiruošimus: paruošė paveikslo planą, spalvas, subjektus ir perspektyvas. Staiga nutraukęs visą darbą pakvietė vieną iš savo studentų ir paliepė jam užbaigti šį vos pradėtą darbą. Studentas pavesto darbo išsigando ir visaip gynėsi, esąs nevertas tęsti didžio genijaus pradėto darbo, bet Leonardo ištarti žodžiai privertė gabų studentą susimąstyti: „Ar visa tai, ką aš jau padariau, tavęs nebeįkvėps užbaigti šį paveikslą pačiu geriausiu tau būdu?“

Jėzus, prieš du tūkstančius metų pradėjęs skelbti Gerąją Naujieną žodžiais ir darbais, savo žinią žmonijai iliustravo garbingu Prisikėlimu iš numirusių. Jis kviečia ir šiandien kiekvieną iš mūsų tęsti Jo pradėtą pasiuntinybę. Tai ir yra pagrindinė Viešpaties Žengimo į dangų mintis kiekvienam iš mūsų ir tuo pačiu mūsų gyvenimo laimės dalis.

Kun. Egidijus ARNAŠIUS

Airija

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode