Rugpjūčio 4 d. popiežius Pranciškus aplankys Porciunkulę

Rugpjūčio 2 d. Asyžiuje iškilmingai minima Švč. M. Marijos Angelų Karalienės iškilmė ir švenčiami Porciunkulės atlaidai. Ši tradicija, pasiekusi visą katalikų pasaulį, gimė tryliktojo amžiaus pradžioje, kartu su šv. Pranciškaus Asyžiečio įkurta pranciškonų vienuolija. Mažą koplytėlę, dedikuotą Švč. M. Marijai Angelų Karalienei, stovėjusią šalia kelio, Asyžiaus miesto papėdėje, 1209 m. savo rankomis atstatė ir atnaujino šv. Pranciškus. Ši vieta, dar prieš Asyžiaus vienuolynų pastatymą, buvo pirmasis pranciškonybės centras. 1216 m. šv. Pranciškus iš popiežiaus Honorijaus III išprašė malonę, kad tikintieji, lankydami Porciunkulės bažnytėlę pelnytų visuotinius atlaidus. Šiemet Porciunkulės atlaidams sukanka 800 metų. Jau prieš kelis šimtmečius buvo pastatyta Porciunkulės koplytėlę gaubianti didinga Švč. M. Marijos Angelų Karalienės bazilika.

Šiemetiniai Porciunkulės atlaidai Angelų Karalienės bazilikoje prie Asyžiaus prasidės pasirengimo tridieniu, kuriam liepos 29-31 dienomis vadovaus Popiežiaus namų pamokslininkas t. Raniero Cantalamessa OFM Cap. Rugpjūčio 1-ąją Porciunkulės atlaidų atidarymo Mišias aukos Mažesniųjų brolių ordino vadovas t. Michael A. Perry OFM. Šventės dieną, rugpjūčio 2-ąją, Mišias Porciunkulės bazilikoje aukos Perudžos vyskupas kard. Gualtiero Bassetti. Šią dieną prasidės Porciunkulės atlaidų 800 metų jubiliejus, kuris bus švenčiamas iki ateinančių metų rugpjūčio 2 d.

Rugpjūčio 4 d. į Porciunkulę atvyks popiežius Pranciškus. Vizitas bus trumpas – truks apie dvi valandas. Šventasis Tėvas atvyks po pietų, apie 16 val. Sutiktas Asyžiaus ir Porciunkulės vienuolynuose gyvenančių pranciškonų, Umbrijos vyskupų ir vietinės civilinės atstovų, popiežius privačiai aplankys Porciunkulės koplyčią ir joje melsis. Po to, aikštėje priešais Angelų Karalienės baziliką susirinkusiems tikintiesiems popiežius Pranciškus pasakys kalbą. Bus komentuojama Evangelijos pagal Matą ištrauka, kurioje apaštalas Petras klausia Jėzų kiek kartų reikia atkleisti savo broliui. Galiausiai trumpas popiežiaus vizitas užsibaigs susitikimu su Porciunkulės vienuolyne slaugomais senatvės sulaukusiais sergančiais pranciškonais. Apie 18 val. popiežius išvyks atgal į Vatikaną.

Nuotraukoje: Popiežius Pranciškus Porciunkulės koplyčioje 2013 m. spalio 4 d. - REUTERS

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode