PJD Kryžius yra vilties ženklas pavargusiai žmonijai

 

Daugelio jaunų katalikų mintys šiomis dienomis nukreiptos į Krokuvą, į pasaulinį jaunimo sambūrį šv. Jono Pauliaus II, kuris pradėjo Pasaulio Jaunimo Dieną (PJD), gimtinę ir vyskupiją, į po kelių dienų vyksiančius jaunimo susitikimus su popiežiumi Pranciškumi. Dalyvauti 31-osios PJD renginiuose Lenkijoje bus nedaugelio išrinktųjų privilegija, tačiau PJD dvasia gyva ir tarp daugelio negalėsiančių dalyvauti. Pakistane, Faisalabado vyskupas, kreipdamasis į jaunimą, kuris ateinančiomis dienomis pasilieka namuose, pakvietė į PJD Kryžiaus piligrimystę po visas vyskupijos parapijas. Piligrimystė prasideda jau šį penktadienį, liepos 22 dieną, kai belikę mažiau nei savaitė iki popiežiaus Pranciškaus atvykimo į Krokuvą.

Tokiu būdu Faisalabado jaunimas žada liudyti dvasinę vienybę su viso pasaulio jaunimu ir už jį melstis, ypač už PJD renginių dalyvius ir popiežių. Ypatingas Kryžiaus piligrimystės Faisalabade momentas bus užbaigiamoji malda, po vienerių metų, už kunigystės pašaukimus Pakistane ir visame pasaulyje. PJD Kryžiaus piligrimystę Faisalabado vyskupas Joseph Arshad pradės Šv. Mišių auka savo katedroje, dedikuotoje apaštalams šv. Petrui ir Pauliui ir užbaigs 2017 metais Apaštalo šv. Tomo kunigų seminarijoje.

PJD Kryžiaus stotys kiekvienoje parapijoje truks dvi savaites, suteikiant pakankamai daug laiko jaunimui ir visiems kitiems tikintiesiems pagarbinti Kryžių, tapusį stipriausiu PJD simboliu. Faisalabado vyskupas Joseph Arshad laiške vyskupijos jaunimui paaiškino, kad jie pakviesti nešti Kryžių į pasaulį, kad skelbtų krikščionių tikėjimą nuo materializmo ir ekstremistinių ideologijų pavargusiai žmonijai, kad būtų vilties ženklu žiniasklaidos blogų žinių persmelktam pasauliui.

Didžiuokimės Jėzaus Kryžiumi. Jis primena, kaip Jėzus nuplovė prigimtosios nuodėmės dėmę praliedamas savo kraują ant kryžiaus. Jis liudija Kristaus, sutaikinusio nusidėjusią žmoniją su Dievu, mūsų dangiškuoju Tėvu, pasiaukojimą“, parašė laiške vyskupijos jaunimui Faisalabado vyskupas Joseph Arshad.

PJD Kryžius yra svarbiausia metinio pasaulio katalikų jaunimo sambūrio ikona. Tas pats kryžius, šv. popiežiaus Jono Pauliaus II pirmą kartą įteiktas jaunimui prieš 32 metus, apkeliavo daugelį pasaulio vyskupijų ir kraštų, o negalint atsivežti originalaus panaudojamas jo atvaizdas.

Kryžius ne vienintelis PJD simbolis. Su PJD Kryžiumi paprastai keliauja kartu nešamas Švč. M. Marijos paveikslas. Šie du simboliai - Kryžius ir Marijos paveikslas - labai gražiai atspinti PJD reikšmę: susitikimą su žmonijos Atpirkėju, su Kristumi, kuris už mus mirė ir prisikėlė. Nešdamas Kryžių jaunimas tampa džiugios Išganytojo žinios skleidėju, skelbiančiu visiems pasaulio kraštams, jog Kristus mus išgelbėjo iš nuodėmės ir mirties. Kryžius yra Dievo meilės mums didysis ženklas, kviečiantis į atleidimą ir susitaikymą. Kryžius yra „šlovingas“ taip, kaip nuodėmę ir mirtį nugalėjęs nukryžiuotasis yra „pergalingas“. Bažnyčia šventąjį Kryžių kelia kaip pergalės ženklą, nes Kristaus meilė nugali žmonių neapykantą, pagiežą, kerštą ir nusidėjimus. (Vatikano radijas)

Nuotraukoje: PJD Krokuva 2016

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode