A+A Kunigas MYKOLAS PETRAUSKAS

(1960–1993–2016)                     

Liepos 23 d., eidamas 57-uosius savo amžiaus metus, Pajūryje (Šilalės r.) staiga mirė kun. Mykolas Petrauskas.

      Velionis gimė 1960 m. sausio 26 d. Kauno arkivyskupijos Paliepių parapijos Daujotėlių k. (Raseinių r.) katalikiškoje šeimoje. Joje buvo vyriausias tarp trijų brolių ir sesers.

      1978 m. baigęs Ariogalos vidurinę mokyklą, septynerius metus dirbo šaltkalviu-surinkėju Šiaulių LAD. 1986 m. įstojo į Tarpdiecezinę Kauno kunigų seminariją, po to – į atkurtą Telšių kunigų seminariją, kurią baigęs 1993 m. gegužės 30 d. buvo įšventintas kunigu. Kunigystės šventimus suteikė tuometinis Telšių vyskupas Antanas Vaičius.

Vyskupo paskyrimu dirbo:

1993-05-30–1996-06-25 Mažeikių vikaru, įpareigojant aptarnauti Pikelių parapiją;

1996-06-25–2002-08-27 Viekšnių klebonu, įpareigojant aptarnauti Užlieknės parapiją;

2002-08-27 iki mirties Pajūrio klebonu, įpareigojant aptarnauti Didkiemio ir Tenenių parapijas.

Velionis buvo tvarkingas, pareigingas, atsidavęs Bažnyčiai žmogus ir kunigas, tačiau karšto ir staigaus būdo. Greitai supykdavo, bet greitai ir atleisdavo. Tuo duodavo geros valios žmonėms ryškų pavyzdį pildyti Šv. Rašto nurodymą: „Tegul saulė nenusileidžia ant jūsų rūstybės“ (Ef 4, 26).

 

Telšių vyskupijos kurija

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode