Kaišiadorių katedroje – atlaidai ir jubiliejinės sukaktys

Rugpjūčio 7 d. Kaišiadorių katedroje bus švenčiami Kristaus Atsimainymo - bažnyčios titulo šventė ir parapijos atlaidai bei paminėtos sukaktys. Šiais metais sukanka 110 metų, kai 1906 m. Vilniaus vyskupas Eduardas Ropas suteikė leidimą Kaišiadoryse statyti bažnyčią, ir 80 metų, kai buvo konsekruota katedra. 1936 metais Kaišiadorių katedrą konsekravo - pašventino pirmasis Kaišiadorių vyskupas Juozapas Kukta.

Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas

Šią proga, Kaišiadorių vyskupo sprendimu, katedroje bus atidengtos ir pašventintos parapijos ir vyskupijos įsteigimui bei šios bažnyčios – katedros statybai atminti akmeninės lentos su įrašais.

Atlaidų pamaldų tvarka katedroje: šv. Mišios 8 val., nuo 10 iki 12 val. katedroje vyks Švč. Sakramento adoracija, bus klausoma išpažinčių. 12 val. - iškilmingos atlaidų šv. Mišios, po Mišių – Eucharistinė procesija šventoriuje ir agapė pievelėje prie klebonijos.

Pamaldose pamokslą sakys kun. Julius Sasnauskas OFM, Mažosios studijos radijo laidų vedėjas. Kviečiame dalyvauti!

Kaišiadorių vysk. inf.

Bernardinai.lt

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode