Apaštališkasis nuncijus Sirijoje: nepaisoma net karo taisyklių

 

Popiežius, sekmadienį kalbėdamas apie Siriją, panaudojo stiprius žodžius, pasakė Vatikano radijui Apaštališkasis nuncijus Sirijoje, arkivyskupas Mario Zenari.

Jis priminė Šventojo Tėvo pasisakymą, jog nepriimtina, kad tiek daug nekaltų žmonių, civilių ir ypač vaikų, turi sumokėti šio konflikto kainą. Pasak nuncijaus, šia proga verta prisiminti tai, ką kariaujantiems nuolat primena JTO, t.y. jų rimtą pareigą gerbti tarptautinę žmogaus teisę, visų pirma apsaugoti civilius gyventojus. Ban Ki-moonas nuolatos kartoja, kad ir karams galioja taisyklės.

Deja, įvykiai Sirijoje parodė, kad civilių apsaugos niekas nepaisė per pastaruosius penkerius metus. Atkreipkime dėmesį, sakė nuncijus, kad vos ne kasdien pataikoma į ligonines, mokyklas, turgavietes, net į pabėgėlių stovyklas, bažnyčias ir mečetes; taip pat, kad nekalti žmonės nekartą per pastaruosius trejus metus nukentėjo nuo cheminio ginklo: tarptautinė bendruomenė nustatė, kad jis buvo pavartotas, tačiau kol kas nenustatė kas tai padarė.

Nuncijus be to priminė nekaltai kenčiančius nuo baldo ginklo, įskaitant 600 000 apgulties situacijose esančius žmones, kaip ir penkis milijonus pabėgėlių, apsistojusių vietovėse, kurios sunkiai pasiekiamos dėl karo veiksmų.

Nuncijus Sirijoje prisiminė ir kenčiančius nuo troškulio ginklo, visų pirma Alepe, kur prieš kelis mėnesius buvo uždaryti miestą aprūpinantys vandentiekiai. Būna, kad ir vaistai panaudojami kaip ginklas, tęsė nuncijus arkivyskupas Zenari. Pasak jo, kai kuriose Sirijos vietovėse žmonėms draudžiama gauti medikamentus, panaudoti chirurginius įrankius.

Nekaltų karo aukų sąraše, kaip teisingai priminė popiežius Pranciškus, yra ypač vaikai. Prieš metus pagal statistinius duomenis buvo kalbama apie maždaug 14 000 žuvusių mažamečių vaikų. Prie jų priskaičiuotini dar kiti vaikai: paskendę persikeliant jūros keliais, kai kurie jų mirė badu, kiti – nuo žaidų.

Nuncijus Sirijoje arkivyskupas Zenardi papasakojo Vatikano radijui, kad jis pats savo akimis matė šiomis dienomis kaip vaikai, einantys į mokyklą arba iš jos grįžtantys namo buvo sužeisti sprogusių granatų, kuriems reikėjo amputuoti galūnes. O tam tikrose vietose atsitinka, net pabėgėlių stovyklose, kai šie vaikai tampa seksualinio išnaudojimo aukomis, mažos mergaitės atiduobdamos santuokai, maži vaikai paverčiami kareiviais, daugiau kaip du milijonai vaikų, kurie nelanko mokyklos. Taigi, susumuodamas pasakė Apaštališkasis nuncijus, manau, kad popiežiaus priminimas buvo tikrai labai savalaikis.

Nuncijus pavadino karą Sirijoje labai komplikuotu. Sirija tapo karo lauku dėl regioninių ir tarptautinių geopolitinių interesų. Paaiškėjo, kad tai tarpininkų karas. Todėl popiežiaus Pranciškaus žodžiais, reikia kur kas didesnės galingųjų valios ir ryžto sustabdyti šį baisų karą.

Beje, popiežius Pranciškus sekmadienį irgi panaudojo ginklą: mes turim tokį ginklą ir juo tikime: tai maldos ginklas. Tai buvo labai gražu, kad Šventasis Tėvas sekmadienį, užtikrinęs, kad malda ir solidarumu yra arti sirų brolių ir sesių, juos pavedė Mergelės Marijos motiniškai globai, praprašė visų Šventojo Petro aikštėje maldininkų, kad tylia malda pasimelstų už Sirijoje kenčiančius dėl karo ir sukalbėti maldą „Sveika, Marija!“ Mes tikime šiuo maldos ginklu! Taip pat solidarumu! Reikia veiksnaus solidarumo, kad rastume būdų, kaip padėti žmonėms, kurie labai kenčia ir kurių gyvenimas sparčiai skursta. Solidarumas leidžia neužmiršti šios tragedijos, nuo kurios kenčia tiek daug mūsų brolių ir sesių, sakė Vatikano radijui arkivyskupas Mario Zenari, Apaštališkasis nuncijus Sirijoje.

Vatikano radijas

 

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode