SSC

Kunigo kelias – į Mažeikius

Sekmadienį Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos tikintiesiems prisistatė neseniai Telšių vyskupo Jono Borutos SJ į šią parapiją paskirtas klebono pareigoms kun. Gintaras Lengvinas. Dvasininką parapijiečiai sutiko šiltai. Po Sumos šv. Mišių celebrantą ir naująjį parapijos vadovą sveikino bažnyčios organizacijos, Sumos choras ir pavieniai tikintieji. Pats kun. G. Lengvinas prisistatydamas sakė, jog jo, kaip kunigo, gyvenimo kelias šiemet atvedė čia.

Iš biografijos

Telšiškis G. Lengvinas 1995 m. pavasarį tuometinio a. a. vyskupo Antano Vaičiaus įšventintas diakonu ir paskirtas į Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapiją, kur tų pačių metų gruodį įšventintas kunigu ir paliktas toje pačioje parapijoje vikaro pareigoms. Po metų paskirtas klebonu į Šačių (Skuodo dekanatas), taip pat Šv. Jono Krikštytojo titulą turinčią parapiją. 2003 m. kun. G. Lengvinas Telšių vyskupo Jono Borutos SJ dekretu perkeltas dirbti klebonu į Tauragės dekanato Skaudvilės Šv. Kryžiaus parapiją, kur ėjo vicedekano bei Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato kapeliono pareigas. Kun. G. Lengvinas yra ir Telšių vyskupijos ateitininkų dvasios vadas.

Keisti neketina

„Būdo žemaičių“ pakalbintas dvasininkas teigė, kad dar tebevykstantis kraustymosi etapas ir pažinties su nauja darbo vieta mažai. Pasidomėjus dėl pokyčių, tikino, jog kol kas dar neketinantis keisti bažnyčioje nusistovėjusios tvarkos: „Pagyvensim metus, o po to matysim.“ Paklaustas, ar jo nebaugina baigiamieji bažnyčios statybos darbai, kun. G. Lengvinas sakė, jog rūpesčių visur yra: „Skaudvilėje taip pat vykdytas bažnyčios renovacijos projektas. Darbai bažnyčioje užbaigti, tačiau dar liko aplink ją sutvarkyti drenažą.“

Kai kurie mažeikiškiai viliasi, kad nuo šiol ir naujosios Mažeikių parapijos tikintieji turės ne tik parapijos, bet ir dvasinį vadovą.

Birutė Šneideraitienė

Taip pat skaitykite:

Powered by BaltiCode