Mirė kunigas Albinas Arnašius

 

2016 m. rugpjūčio mėn. 25 d. mirė Skuodo Švč. Trejybės parapijos rezidentas kunigas Albinas Arnašius (1940-1982-2016).

Velionis gimė 1940 m. sausio mėn. 8 d. Tenenių bažnytkaimyje (Šilalės r.), mokėsi Tenenių septynmetėje mokykloje, po to – Kvėdarnos vidurinėje mokykloje, kurią baigęs įstojo į Lietuvos žemės ūkio akademijos Ekonomikos fakultetą ir įgijo buhalterio-ekonomisto specialybę. 1964 m. buvo pašauktas į sovietinę armiją. Po tarnybos dirbo Šilutės rajone.

1977 metais įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. Ją baigusį A. Arnašių vyskupas Liudvikas Povilonis, Kauno arkivyskupijos ir Vilkaviškio vyskupijos Apaštalinis Administratorius, 1982 m. birželio 6 dieną pašventino kunigu.

Vyskupo paskyrimu dirbo:
1982 06 19 – 1983 06 09 Mažeikių vikaru;
1983 07 25 – 1988 06 03 Pajūrio ir Didkiemio klebonu, klebono teisėmis ir pareigomis aptarnavo Žvingius ir Tenenius;
1988 06 03 – 1996 06 15 Kuršėnų klebonu;
1996 06 15 – 2003 09 01 Vainuto ir Žvingių klebonu;
2003 09 01 – 2016 02 03 Skaudvilės ir Varlaukio rezidentu, iki 2013 07 16 klebono teisėmis ir pareigomis aptarnavo Adakavą;
2016 02 03 iki mirties Skuodo parapijos rezidentu, gyveno Skuodo parapijos senelių globos namuose.

Velionis mylėjo Viešpatį Dievą, buvo ištikimas Bažnyčiai ir prisiimtai kunigo tarnystei.

Laidotuvių šv. Mišios už velionį bus aukojamos rugpjūčio 29 d., pirmadienį, 11 val. Tenenių Šv. Barboros bažnyčioje, po šv. Mišių kunigas Albinas amžinojo poilsio atguls šios bažnyčios šventoriuje.

Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie!

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode