„Kiekvienas, kuris save aukština, bus pažemintas, o kuris save žemina, bus išaukštintas“ (Lk 14, 11)

Paskutinio rugpjūčio sekmadienio Evangelijos tema – nuolankumo ir nusižeminimo tikroji vertė ir spindesys Dievo akyse. Jėzus, atėjęs į svečius, visiems primena kuklumo dorybę, kuri puošia kiekvieną svečią ir palyginimu apie pirmąsias vietas vestuvių pokylyje primena, kad šiame pasaulyje esame tik svečiai, nes, kai ateis laikas keliauti į amžinojo Tėvo namus, niekas nežino ir negali net įsivaizduoti, kokia vieta paskirta kiekvienam iš mūsų prie dangiškojo Tėvo stalo.

Šiandienos pasaulyje net patys nuodėmingiausi renginiai dažnai vadinami „garbės“ arba „šlovės“ vardais. Tuo tarpu Jėzaus mėgstamiausia tema – nusižeminimas. Ne tik žodžiais, bet ir darbais Jėzus tai patvirtina, kai Paskutinės Vakarienės metu plauna mokinių kojas, todėl šv. Augustinas taikliai pastebi: „Nusižeminimas yra būtina sąlyga kelyje į krikščionišką tobulumą. Tai yra pirma, antra ir trečia sąlyga tiems, kas ieško tikro ir gryno tobulumo.“

Šiandien kaip niekad daug yra sėkmingo gyvenimo mokytojų. Visi ieško kelių į laimės ir sėkmės žemę. Motina Teresė, kartą paklausta apie sėkmės dalią jos nuveiktuose darbuose, kiek susimąsčiusi atsakė: „Aš kažkaip nepamenu, kad Viešpats kada nors yra kalbėjęs apie sėkmę. Jis kalbėjo tik apie ištikimybę meilėje. Tai yra vienintelė palaima ir sėkmė žmogaus gyvenime, kuri yra bent jau šio bei to verta.“

Jėzus šio sekmadienio Evangelijos palyginime apie svečius primena, kad turime vengti bet kokios tuščios pasaulio garbės ir šlovės, tad Jėzaus pasakyti žodžiai: „Ieškoti Dievo karalystės ir Jo teisumo“ (plg: Mt 6, 33) te vaisingai įsišaknija mūsų širdyse ir protuose.

Kun. Egidijus ARNAŠIUS

Airija

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode