A†A kun. Algirdas Juozas Pasilauskas (1934–1975–2016)

 

2016 m. rugpjūčio 22 d. Vilkaviškio ligoninėje mirė Vilkaviškio Švč. M. Marijos Apsilankymo parapijos rezidentas kun. Algirdas – Juozas Pasilauskas.

Kun. A. J. Pasilauskas gimė 1934 m. rugsėjo 20 d. Vištytyje.

Mokėsi Vištyčio vidurinėje mokykloje.

1970 – 1975 m. studijavo Kauno Tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje.

1975 m. balandžio 27 d. Kauno arkikatedroje buvo pašventintas kunigu.

Kunigas Algirdas – Juozas Pasilauskas darbavosi šiose pareigose:

nuo 1975 m. birželio 10 d. – Prienų parapijos vikaras;

nuo 1976 m. birželio 30 d. – Vilkaviškio parapijos vikaras;

nuo 1980 m. birželio 26 d. – Kalvarijos parapijos vikaras;

nuo 1981 m. gegužės 30 d. – Gižų parapijos administratorius;

nuo 1995 m. rugsėjo 23 d. – Gižų parapijos klebonas;

nuo 2003 m. balandžio 28 d. – Sangrūdos parapijos klebonas;

nuo 2011 m. birželio 19 d. - Vilkaviškio Švč. M. Marijos Apsilankymo parapijos rezidentas.

Kun. Algirdas – Juozas Pasilauskas pašarvotas Vilkaviškio Švč. M. Marijos Apsilankymo katedroje.

Šv. Mišios už mirusįjį katedroje bus aukojamos rugpjūčio 22 d. (pirmadienį) 18 val., rugpjūčio 23 d. (antradienį) 8, 12 ir 18 val., rugpjūčio 24 d. (trečiadienį) 8 val.

Laidotuvių Šv. Mišios bus aukojamos rugpjūčio 24 d. (trečiadienį) 12 val. Vilkaviškio Švč. M. Marijos Apsilankymo katedroje, po Šv. Mišių kun. Algirdas – Juozas Pasilauskas bus išlydėtas į savo gimtąją Vištyčio Švč. Trejybės parapiją ir amžinojo poilsio atguls šios parapijos bažnyčios šventoriuje.

Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie!

Vilkaviškio vyskupijos kurija

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode