12proc
Vatikano žandarmerijai 200 metų

Sekmadienį savo tarnybos dviejų šimtų metų sukaktį paminėjo Vatikano žandarmerija. Pusantro šimto Vatikano žandarmerijos pareigūnų vykdo policijos funkcijas Vatikano Miesto Valstybėje, rūpinasi popiežiaus ir Vatikaną lankančių žmonių saugumu. Žandarmerijos korpusą 1816 m. įkūrė popiežius Pijus VII.

Sukakties proga popiežius Pranciškus sekmadienio rytą aukojo Mišias Šv. Petro bazilikoje. „Dėkoju jums už jūsų tarnystę, kuri trunka jau du šimtmečius, ir linkiu, kad Vatikano Miesto Valstybės bendruomenė gerai įvertintų jūsų darbą“, - kalbėjo popiežius. „Rūpindamiesi saugumu jūs ne tik siekiate, kad viskas būtų teisingai atlikta, bet savo pareigas vykdote su gerumu ir meile, pasiruošę paaukoti savo gyvybę“.

Komentuodamas sekmadienio Mišių skaitinius, popiežius ragino savo policininkus visada būti sąžiningais, nepasiduoti korupcijos pagundai, prieš kurią įspėjo sekmadienio liturgija. „Tikintis, ištikimas žmogus yra sąžiningas; jis pasitiki maldos galia ir meldžiasi už kitus, nebijodamas galimo aplinkinių nesupratimo. Jūs esate kviečiami duoti sąžiningumo pavyzdį, to kasdieninio sąžiningumo, už kurį dažnai nieks nepadėkoja“.

Vatikano žandarmerijos 200 metų sukakties proga sekmadienio pavakare Pauliaus VI audiencijų salėje įvyko šventinis minėjimas, kuriame dalyvavo šiuo metu tarnybą Vatikane einantys pareigūnai ir anksčiau tarnavusieji, taip pat jų artimieji. (Vatikano radijas)

Nuotraukoje: Žandarmerijos jubiliejaus Mišios - ANSA

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode