Mirė iš Mažeikių kilęs kunigas

Sausio 10-ąją amžinybėn iškeliavo Telšių vyskupijos kunigas Ignacas Žeberskis, pastaruoju metu dirbęs Akmenės ir Ventos parapijose.

Autobiografija

Esu gimęs 1924 m. lapkričio 2 d. Mažeikių apskrityje, Urvikių kaime. Šeimoje buvo trys vaikai: aš ir dvi seserys.Tėvai gyveno kaime iki 1930 m., paskui persikėlė gyventi į Mažeikius. Miesto pakraštyje gavo sklypą ir ten pasistatė namuką, nediduką medinį. Tėvai neturėjo jokios profesijos – nei mokslo, nei amato. Ką gaudavo, tą dirbdavo.

Kai apsigyvenome Mažeikiuose, aš buvau penkerių metų, o sesutės vyresnės: viena septynerių, kita devynerių. Kai man suėjo devyneri, mama nuvedė į mokyklą. Baigiau šešis pradžios mokyklos skyrius. Toliau tėvai neturėjo už ką leisti mokytis.

Būdamas 15 metų, pradėjau dirbti Mažeikiuose limonado įmonėje: išnešiodavau pagamintą gėrimą. Įmonei bankrutavus, likau be darbo.

Po 10 metų, mirus tėvui, liko tvarkyti visas ūkis. Mokiausi mūrininko amato, nuo karinės tarnybos išsislapsčiau, tik trims mėnesiams buvau paimtas mokymams į Gumbinę tankų dalinyje.

Nors nebuvau baigęs vidurinės mokyklos, bet man vis kirbėjo mintis, kad reikėtų būti kunigu. Turėjau polinkį ir muzikai: smuiku mėginau griežti ir su klarnetu, truputį vargonais pramokau vargonuoti, giedojau ir dainavau. Po ilgo savanoriško pasninko, regėjimų įsitikinau, jog šaukia Dievas. Įstojau į vidurinės vakarinės mokyklos penktą klasę, nes dėl pertraukos į septintą negalėjau.

Baigęs 11 klasių, nuvykau į Kauno kunigų seminariją, bet stoti neleido saugumas. Įsidarbinau pašte, spaudos platinimo skyriuje. Vėliau pradėjau dirbti elektriku Mažeikių elektrotechnikos gamykloje, dar vėliau – naftos bazėje. Pradėjau studijuoti neakivaizdinėje kunigų seminarijoje. Vyskupas J. Labukas, įšventinęs mane kunigu, greitai mirė, neišdavęs jokio dokumento. Teko dar kartą grįžti į seminariją. Išeinant iš seminarijos man sukako 60 metų. Tai turėjo būti 1984 m. Pogrindžio kunigu buvau išdirbęs dvejus metus ir vienus metus praleidęs Kauno kunigų seminarijoje.

Tada buvau paskirtas į Stulgius klebonu. Po Stulgių dirbau Tirkšliuose, dabar – Akmenėje.

Kun. I. Žeberskis

Akmenė, 2001 m. spalio 13 d.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode