Pokalbis su psichologu gali išgelbėti gyvybę

Nuo šių metų ligonių kasoms padidinus apmokėjimą už medicinos psichologų teikiamas paslaugas, psichologinė pagalba gyventojams tapo lengviau pasiekiama. Kelmės rajono psichikos sveikatos centras skaičiuoja, kad per dešimt šių metų mėnesių pacientams buvo suteikta pustrečio šimto konsultacijų daugiau nei pernai tuo pačiu metu, o šeimų su vaikais psichologo konsultacijų skaičius išaugo beveik trimis šimtais.

„Dirbant didesniam specialistų skaičiui pacientams pravedama daugiau konsultacijų – žmonės gauna efektyvesnę psichologinę pagalbą. Tai tikrai naudinga pacientams“, – sako Kelmės rajono psichikos sveikatos centro medicinos psichologė Lijana Bernotienė.

Kelmės rajono psichikos sveikatos centras, anot psichologės, ne tik pravedė daugiau konsultacijų, bet ir aktyviai įsitraukė į savižudybių prevencijos programą. Įgyvendinant šią programą sudarytas ilgalaikis savižudybių prevencijos planas – vedamos paskaitos ir grupiniai užsiėmimai asmenims, patyrusiems artimųjų netektį ar bandžiusiems žudytis.

„Žmonės gali susirinkti, dalyvauti psichoedukacijoje. Anksčiau Kelmėje ir visame rajone gyventojai tokios pagalbos neturėjo, nebent galėdavo gauti paslaugą psichiatrinėse ligoninėse. Dabar yra galimybė atvykti ir anonimiškai gauti šią paslaugą savo gyvenamojoje vietoje. Psichologinė pagalba tapo prieinamesnė“, – pabrėžia L. Bernotienė.

Grupiniai užsiėmimai, psichologės nuomone, veiksmingi, nes susirinkę to paties likimo žmonės gali išsikalbėti ir suprasti vienas kito skausmą. Nepatyrusieji artimojo savižudybės nelabai supranta kito žmogaus išgyvenimus dėl netekties.

Po psichoterapijos konsultacijų, specialistės teigimu, kai kuriems pacientams net nebereikia vaistų, keičiasi jų požiūris, išmokstama spręsti problemas, didėja pasitikėjimas savimi, savo galimybėmis, sunkumai tampa įveikiami. Susitvarko santykiai su artimaisiais, pradedama jausti, kad gyvenimo kokybė ženkliai pagerėjo.

„Vienas žmogus savo skausmą skandindavo alkoholyje, nes tik taip galėdavo išgyventi sunkias emocijas. Po psichoterapijos jis rado kitų adekvačių būdų padėti sau ir nustojo vartoti svaigalus. Labai svarbu, kad psichoterapija padeda žmonėms išbristi iš alkoholizmo liūno, kuris yra ypač didelis savižudybių rizikos faktorius. Dirbant grupėse paaiškėjo, kad sprendimas žudytis būna priimamas pavartojus alkoholio“, – neslepia L. Bernotienė.

Kelmės rajono savivaldybė – aktyvi savižudybių prevencijos programos dalyvė.

„Norėčiau padėkoti Kelmės rajono savivaldybei už pradėtą kurti profesionalią ir sistemingą pagalbą esant ketinimui žudytis ar įvykus savižudybei“, – sako Šiaulių teritorinės ligonių kasos (TLK) direktorius Remigijus Mažeika.

Direktoriaus nuomone, labai svarbu, kad įgyvendinant savižudybių prevenciją dalyvautų ne tik sveikatos priežiūros įstaigos, bet ir socialinės apsaugos, švietimo institucijos, nevyriausybinės organizacijos, todėl aktyviai šioje srityje dirbanti Kelmės rajono savivaldybė galėtų būti pavyzdys kitoms regiono savivaldybėms.

Kelmės rajono savivaldybė dalyvauja projekte „Sa­vi­žu­dy­bių pre­ven­ci­jos mo­de­lio plė­to­ji­mas ir jo tai­ky­mas Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bė­se“. Vyk­dant pro­jek­tą or­ga­ni­zuo­ja­mi įvairių sričių specialistų mo­ky­mai, kaip bend­rau­ti su kri­zes pa­ti­rian­čiais žmo­nė­mis, kaip tinkamai reaguoti, teik­ti pa­gal­bą. Šių mokymų metu bus parengtas reagavimo į savižudybių riziką Kelmės rajone algoritmas, kurį tvirtins rajono Taryba.

Irena BUDRIENĖ

Šiaulių teritorinės ligonių kasos Administravimo skyriaus vyriausioji specialistė

 

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode