Festivalis
Parengtas pagalbos planas asmenims, kuriems diagnozuotas įvairiapusis raidos sutrikimas

Siekiant padėti šeimoms, kuriose yra asmenų su įvairiapusiu raidos sutrikimu, Sveikatos apsaugos ministerija (SAM), Švietimo mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) patvirtino bendrą pagalbos tokiems asmenims ir jų šeimoms 2021-2024 m. veiksmų planą.

SAM ministro įsakymu sudarytos darbo grupės parengtame 2021-2024 m. plane yra numatoma stiprinti ankstyvą įvairiapusių raidos sutrikimų diagnostiką, ir užtikrinti kokybišką sveikatos priežiūros socialinių ir ugdymo paslaugų prieinamumą įvairiapusį raidos sutrikimą turintiems asmenims. 

Numatoma suteikti visas reikiamas kompetencijas specialistams, kurie teikia sveikatos, socialines ar ugdymo paslaugas šiems asmenims, taip pat  užtikrinti, kad tokius vaikus auginantiems tėvams būtų suteikiama psichologinė pagalba.

Taip pat organizuoti asmeninio asistento paslaugų teikimą šiems asmenims. Vaikams su negalia yra numatoma įkurti specializuotus paslaugų centrus.

Patvirtintu planu yra siekiama sukurti visas teisines ir finansines galimybes, kad švietimo įstaigose vaikams,  turintiems specialiųjų poreikių, būtų skiriamas mokinio padėjėjas ir kiti reikalingi specialistai ir parengti vaizdo mokomąją medžiagą apie raidos sutrikimų ugdymą.

Dar vienas iš plane numatomų tikslų – vykdyti informacines kampanijas, skirtas draugiškam  visuomenės požiūriui į įvairiapusį raidos sutrikimą turinčius asmenis, tuo mažinant neigiamą visuomenės požiūrį, ypatingą dėmesį skiriant mokyklų bendruomenėms.

Kiekvienam raidos sutrikimą turinčiam vaikui yra numatoma sukurti individualų pagalbos planą ir aprūpinti ugdymo įstaigas specialiosiomis mokymo, komunikacijos, sensorikos techninėmis priemonėmis, o prireikus, pritaikyti būstą ar gyvenamąją aplinką pagal tokių vaikų poreikius.

Specialistams, dirbantiems su įvairiapusį raidos sutrikimą turinčiais asmenimis, yra numatoma organizuoti tobulinimo, kvalifikacijos kėlimo kursus, o tokių vaikų tėvams – mokymus.

Šis pagalbos planas šeimoms, auginančioms vaikus su įvairiapusiu raidos sutrikimu buvo derintas su Lietuvos autizmo asociacija „Lietaus vaikai“, asociacija „Kitoks vaikas“ bei kitomis atsakingomis institucijomis.

SAM nuotrauka

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode