Ssc pirmasis
Ssc antrasis

BNS vadovaus Tomas Balžekas

Naujienų agentūrą BNS Lietuvoje valdančios UAB „BNS“ vadovu nuo vasario 6 dienos paskirtas UAB „15min“ generalinis direktorius Tomas Balžekas. Jis užims abiejų bendrovių administracijos vadovo pareigas.  Dovydas Bajarūnas, iki šiol laikinai ėjęs UAB „BNS“ direktoriaus pareigas, nuo vasario 5 dienos palieka bendrovę.  „Šiuo sprendimu akcininkai siekia taupyti įmonės administravimo kaštus ir efektyviau valdyti UAB „BNS“.

Kas teisūs - Mažeikių gyventojai ar VKEKK?

„Po įvykusių susitikimų su Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos atstovais tiek Seime, tiek Mažeikių rajono savivaldybėje susidarė įspūdis, kad Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija nedisponuoja informacija apie realią šilumos bei vandens ūkio situaciją Mažeikių mieste“, – stebėjosi K. Bartkevičius.

Jau po frakcijos „Tvarka ir teisingumas“ narių inicijuoto susitikimo su VKEKK atstovais buvo prašoma Komisijos paaiškinti, kodėl nenorima vykdyti teismo sprendimo bei iš naujo perskaičiuoti „Vilniaus energijos“ šilumos ir karšto vandens kainų dedamųjų, bet frakcija taip ir neišgirdo konkrečios datos, kada Komisija planuoja baigti „Vilniaus energijos“ 2012–2015 metų sąnaudų patikrinimą. Komisijos pirmininkės I. Žilienės teigimu, jeigu „Vilniaus energijoje“ bus nustatyta nepagrįstų sąnaudų, jos bus išskaičiuotos iš bazinės šilumos kainos ateityje.

Patvirtintos naujos lietuvių kalbos programos 1–10 klasėms

Švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė patvirtino naujas lietuvių kalbos pradinio ugdymo ir lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrąsias programas. Pagal naujas programas bus nuosekliau mokoma raštingumo, stiprinami skaitymo gebėjimai.

„Naujos programos – svarbus žingsnis lietuvių kalbos ir literatūros mokymo kokybei gerinti. Stipriname  lietuvių kalbą ne tik kaip komunikavimo priemonę, bet ir kaip augančio žmogaus moralinio ir pilietinio ugdymo pagrindą. Tikiu, kad ši programa sustiprins lietuvių kalbos vaidmenį mokykloje, mūsų bendruomenėse ir padės ugdyti Lietuvos pilietį“, – sakė švietimo ir mokslo ministrė A. Pitrėnienė.

Poezija apie mandagiai nutylimus dalykus

Spaustuvės dažais dar kvepia antroji mažeikiškio poeto Virginijaus Sungailos knyga „Paslapties piligrimas“, kurioje sudėti pastarųjų 2–3 metų eilėraščiai, o viršelis iliustruotas autoriaus fotografija. Didelė sėkmė, kad knygos redaktore sutiko būti, buvusi mažeikiškė, o dabar Vilniuje gyvenanti rašytoja Sara Poisson.

Knygelės autorius sau skyrė tik vieną sakinį: „Gimiau Lietuvoje 1962-ųjų sausio 21-ąją ir kol kas joje tebegyvenu…“

Teisinė apsauga suteikta Simno sinagogai

Kultūros vertybių registrą papildė naujas nekilnojamojo kultūros paveldo objektas ─ Simno mūrinė sinagoga (Laisvės g. 4, Simnas) Alytaus rajone. Ši istorizmo laikotarpio sinagoga yra išlaikiusi beveik nepakitusias išorės formas.

„Žydų kultūros paveldo tema pastaraisiais metais tampa vis aktualesnė. Miestų ir rajonų savivaldybės deda pastangas, kad jų teritorijoje esantis išlikęs žydų kultūros paveldas būtų žinomas, suvokiama jo vertė, kad jis būtų aktualizuojamas ir prikeliamas naujam gyvenimui. Tokių pozityvių pavyzdžių vis daugėja. Dažnai atokiau esantys miesteliai į didįjį pasaulio žemėlapį patenka per išlikusį žydų kultūros paveldą, taip sulaukdami turistų”, ─ teigia Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktorė Diana Varnaitė.

Kad netektų du kartus mokėti už atliekų tvarkymą

Atidžiai nepasirinkus atliekų tvarkymo organizatoriaus, verslininkams gali tekti už atliekų tvarkymą mokėti du kartus.

Pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus, elektronikos ir baterijų importuotojai, norėdami įvykdyti atliekų tvarkymo užduotis, gali steigti savo organizacijas ar tapti jau esamų organizacijų narais. Lietuvos atliekų tvarkymo organizatoriai privalo garantuoti baterijų ar elektronikos bei buitinės technikos atliekų sutvarkymo finansavimą. Kadangi gamintojų ir importuotojų organizacijos paprastai neturi savo turto, kuriuo galėtų laiduoti finansavimą, pagal šiandien galiojančią praktiką finansavimą užtikrinti leidžia draudimas arba bankas. Norint apsidrausti banke ar draudimo bendrovėje, reikalingas laidavimas. Laiduoti bankui atliekų tvarkymo finansavimą gali arba atliekų tvarkytojas, arba patys gamintojai ir importuotojai.

Gyventojai pageidauja masiškumo

  Penktadienį vykusiame Mažeikių rajono savivaldybės Sporto tarybos posėdyje pateiktas sporto renginių planas, svarstyti gyventojų pasiūlymai dėl sporto švenčių organizavimo. Aptartos finansavimo galimybės.

Turėtų keistis formatas

Posėdžio pradžioje Kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistas Petras Norvilas pristatė visų metų sporto renginių planą, į kurį, pasak jo, įtraukti renginiai, kuriuos pateikė sporto klubai, kultūros centrai.

Pasak klubų vadovų, planas nelabai įdomus, kadangi jame daugiausia numatyta šaškių, šachmatų, krepšinio 3X3 varžybų.

Du miestus sujungė M. K. Čiurlionis

Druskininkų „Ryto“ gimnazijoje vyko Mažeikių rajono mokyklų dailės bei muzikos mokytojų ir mokinių projekto „M. K. Čiurlionio spalvų ir garsų pakylėti“ pristatymas.

Idėja – mažeikiškių

Sausio 15 d. jungtinė pedagogų ir moksleivių komanda iš Mažeikių pripildė svetingą Druskininkų „Ryto“ gimnaziją. Aktyvūs mūsų rajono dailės bei muzikos disciplinų mokytojai ne tik sukūrė ir įgyvendino projektą „M. K. Čiurlionio spalvų ir garsų pakylėti“, bet, jį sėkmingai pristatę savame krašte, nepabūgo išvažiuoti žymiai toliau.

Veikia komunalinių atliekų rūšiavimo įrenginys

Plungės rajono savivaldybės Babrungo seniūnijoje, Jėrubaičių kaime, šalia veikiančio Telšių apskrities regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno, pastatytas naujas mišrių komunalinių atliekų mechaninio-biologinio apdorojimo su žaliosios energijos išgavimu įrenginys.

Individualių valdų gyventojams Mažeikiuose bus dalinami atliekų rūšiavimo konteineriai

Nuo vasario mėnesio pradžios Mažeikių miesto bei rajono individualių valdų gyventojams bus pradėti dalinti atliekųrūšiavimo konteinerių komplektai: 120 litrų talpos konteineris, skirtas stiklinei pakuotei, ir 240 litrų talpos konteineris – kitai pakuotei ir pakuočių atliekoms (popieriaus, plastiko, metalo) bei popieriaus ir plastiko antrinėms žaliavoms surinkti.

Kartu su pakuočių atliekų surinkimo konteineriais gyventojai gaus lankstinukus (atmintines), nurodančius, kaip konteinerius naudoti bei kokias atliekas į juos mesti. Konteineriai bus dalijami nemokamai panaudos sutarčių pagrindu; aptarnaujami taip pat nemokamai. Gyventojai privalo konteinerius saugoti ir naudoti pagal paskirtį.

Įspėjimas įsigyjantiems būstą: nesileiskite apgaudinėjami!

„Naujas ir modernus butas mažaaukštės statybos name – puikus pasirinkimas tiems, kurie vertina privatumą ir ramybę“ – nesibaigia nekilnojamojo turto plėtotojų vilionės. Vis dar atsiranda pirkėjų, kurie aklai tuo patiki, nors ne kartą Aplinkos ministerija ir Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija yra viešai komentavusios verslininkų gudravimą statomą vieno ar dviejų butų namą paverčiant daugiabučiu, naujo būsto įsigeidę gyventojai nepaiso perspėjimų apie galimas pasekmes. Tik pasijutę apgauti žmonės teisybės ieško ir institucijose, ir per žiniasklaidą – žadėtos ramybės nesulaukia.
Pastaruoju metu reklamos skelbia apie butų pardavimą keliuose Vilniaus apylinkėse statomuose namuose pagal išduotus leidimus statyti 1 ar 2 butų namus. Nereikia būti specialistu, kad, susipažinęs su statinio projektu, negalėtum nuspėti statytojo užmačių iš vieno ar dviejų butų padaryti kelis.

Rinkos reguliavimo agentūros vadovei pasiūlyta atsistatydinti

Prieš kurį laiką Žemės ūkio ministerijai įtarimų sukėlė aukštos maisto produktų, skirtų nepasiturintiesiems, kainos. Dar 2015 metų rudenį ministerija išsakė savo nuogąstavimus dėl šio pirkimo. Tačiau iš susiklosčiusios situacijos matyti, kad nebuvo imtasi visų priemonių, kad pirkimas vyktų sklandžiai, o sunkiai besiverčiančių žmonių poreikiai – patenkinti. Būtent todėl VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros vadovei Aldonai Miliuvienei šiandien buvo pasiūlyta atsistatydinti.

Pareigūnų vieningas kontrolės modelis atskleidė tamsiąją atliekų verslo pusę

Valstybinės aplinkos apsaugos tarnybos (VAAT) pareigūnai parengė vieningą atliekų kontrolės modelį, pagal kurį vienu metu patikrinimai buvo atliekami pakuotės atliekas tvarkančios įmonėse, jų filialų, esančių skirtingose RAAD teritorijose, ir atliekas pristatančiose įmonėse.
Pagrindinis patikrinimų pagal vieningo patikrinimo modelį tikslas – įvertinti atliekų judėjimą visoje šalies teritorijoje: nuo pradinio taško t.y. atliekų šaltinio (darytojo) iki atliekų apdorojimo ar pridavimo atliekas tvarkančioms įmonėms, ar eksporto tolimesniam perdirbimui. Atliekant patikrinimus, taip pat buvo vertinamas faktiškai laikomų atliekų kiekio atitikimas atliekų apskaitoje nurodytiems kiekiams, technologiniai atliekų tvarkymo procesai, atliekų surinkimo ir tvarkymo teisėtumas.
Vykdant vieno iš filialo patikrinimą, nustatyta, kad pagal dokumentus atliekų tvarkymo aikštelėje turėjo būti laikoma 28 tonos metalinės pakuotės atliekų, tačiau faktiškai įmonėje buvo vos 4 tonos. Padalinio vadovas informavo inspektorius, kad trūkstamas atliekų kiekis kaip tik yra pakeliui į pagrindinę įmonę, tačiau sužinojus, kad ir pagrindinėje įmonėje tuo pačiu metu buvo atliekamas patikrinimas „netikėtai“ atliekas vežantis automobilis sugedo, vairuotojo telefonas išsikrovė, vadovai net nesugebėjo nurodyti automobilio valstybinių numerių.

Nacionalinis diktantas vyks vasario 27 dieną

Nacionalinio diktanto organizatoriai ir projekto partneriai vėl kviečia visus lietuvių kalbos mylėtojus pasitikrinti kalbos žinias.

VšĮ Pilietinės minties instituto organizuojamas Nacionalinis diktantas vyks vasario 27 dieną 11 valandą. Diktantas bus transliuojamas per LRT radiją.

„Kviesdami rašyti diktantą visus raginame pirmiausia užduoti sau klausimą – koks mano santykis su gimtąja kalba. Mes savo kalbą kartais nuviliame abejingu požiūriu, kalba mūsų – niekada. Juk net ilgiausiai svetur gyvenantys žmonės svajoja gimtąja lietuvių kalba. Nacionalinis diktantas nėra egzaminas. Labai tikimės, kad pirmiausia tai galimybė pagalvoti apie svarbiausias lietuviškas vertybes, proga kartu susiburti draugams, kolegoms, kaimynams, bendruomenei – ir esantiems čia Lietuvoje, ir išsibarsčiusiems po visą pasaulį“, – sako Nacionalinio diktanto organizatorė Vytautė Šmaižytė.

Lietuvoje pradėtos blokuoti nelegaliai veikiančios nuotolinių lošimų svetainės

Nuo 2016 m. sausio 1 d. Lietuvoje įsigaliojo Azartinių lošimų įstatymo (toliau – ALĮ) pakeitimai, kuriais reglamentuotas nuotolinių lošimų organizavimas Lietuvoje. Nuo šios datos nuotolinius lošimus Lietuvoje galima organizuoti tik gavus licenciją ir leidimą šiai veiklai, kurią išduoda Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – LPT).

Nuotolinių lošimų organizavimas, neturint nurodytos licencijos ir leidimo, laikomas nelegalia veikla. Kovos su nelegalios nuotolinių lošimų veiklos vykdytojais priemonės įtvirtintos ALĮ.

Siūloma Mažeikių garbės piliečio kandidatūra

Sausio 11 d. Savivaldybėje aptarti kandidatai Mažeikių garbės piliečio vardui suteikti. Darbo grupei pateiktos dvi kandidatūros. Po posėdžio pasiūlytos dar dvi. Darbo grupės nariams išsakius savo nuomones, pasiūlyta teikti Tarybai svarstyti Jono Siminkevičiaus kandidatūrą, kuriai pritarta komitetų posėdžiuose.

Pasiūlė Seimo narys

Darbo grupei buvo pateiktos svarstyti J. Siminkevičiaus ir Vaclovo Radvilo kandidatūros. Po posėdžio gauti pasiūlymai svarstyti Prano Trakinio ir Romano Songailos kandidatūras, tačiau apsistota ties J. Siminkevičiaus kandidatūra.

Suduotas rimtas smūgis šešėliniam prekybos mėsa verslui

Po kruopštaus ir neviešo tyrimo išaiškinta tarptautiniu mastu veikusi, gerai organizuota grupė asmenų, vykdžiusi didelio masto mėsos ir jos produkcijos „šešėlinę“ prekybą. Kratose dalyvavo daugiau kaip 350 policijos ir mokesčių administratoriaus pareigūnų.

Tiriama daugiau kai 17 nesąžiningų ūkio subjektų, atlikta 237 kratos

Pirmadienį ir antradienį Lietuvos kriminalinės policijos biuro pareigūnai kartu su Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojais, taip pat Vilniaus, Klaipėdos ir Alytaus apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų pareigūnais ir Vilniaus, Kauno, Klaipėdos bei LR generalinės prokuratūros prokurorais, siekiant surasti reikšmingus tyrimui „juodosios buhalterijos“ dokumentus, užrašus, nusikalstamu būdu įgytus (neapskaitytus) grynuosius pinigus, kitus suklastotus ir tyrimui svarbius dokumentus, laikmenas, kitus daiktus, atliko didelio masto policijos operaciją, kurios metu septyniolikos ūkio subjektų buveinėse, didmeninės prekybos sandėliuose, prekyvietėse, atsakingų asmenų gyvenamosiose vietose ir kitose patalpose atliko 237 kratas.

Patvirtinta sporto medicinos paslaugų teikimo tvarka

Šių metų sausio pradžioje patvirtintas Sporto medicinos ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų aprašas, kuris reglamentuos sportininkams būtinos sveikatos priežiūros tvarką.

„Kartu su medicinos srities specialistais parengtas ir Sveikatos apsaugos ministrės įsakymu patvirtintas dokumentas padės mūsų šalies sportininkams siekti pergalių ir taip pasaulyje garsinti Lietuvos vardą. Mes suprantame, kad kelias į pergalę prasideda sunkiose treniruotėse, todėl stengiamės palaikyti mūsų sportininkus ir pasiruošimo varžyboms etape, o ne tik tada, kai jie jau grįžta su medaliais“, – sako Ministras Pirmininkas A. Butkevičius. 

Kūdikių maiste turi būti mažiau cukraus

Trečiadienį europarlamentarai vetavo Europos Komisijos sprendimą dėl leistino cukraus kiekio kūdikių maiste, nes jame neatsižvelgta į pasaulines rekomendacijas.

Nors Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) rekomenduoja, kad iš cukraus būtų gaunama ne daugiau kaip 10 proc. kūdikiams skirto maisto energetinės vertės, šiuo metu ES leidžiama naudoti ir platinti kūdikių maistą, kurio iki 30 proc. energetinės vertės gaunama iš cukraus. Nors Europos Komisija siekė pratęsti šios normos galiojimą, Europos Parlamentas su tuo nesutiko ir vetavo atitinkamą poįstatyminį aktą.

Donoro kortelė: simbolis, galintis dovanoti gyvenimą kitiems

Žmonėms, apsisprendusiems dėl organų donorystės po mirties, klausimų apie donoro kortelę įprastai nekyla – jie arba pageidauja ją turėti, arba informuoja, kad duomenys turi būti Žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorų bei recipientų registre, o kortelė jiems nereikalinga. Pageidaujantys ją turėti, nešiojasi ją piniginėje ir nebijo, kad ją kas nors pamatys.

Donoro kortelė abejonių dėl savo saugumo sukelia tiems, kurie nėra apsisprendę dėl organų donorystės po mirties, kurie turi mažiau informacijos apie donorystę ir vadovaujasi sukurtais mitais.

Supraskime – profilaktinė patikra gali išgelbėti gyvybę

Dr. D. Kanopienė: sekime Suomijos moterų pavyzdžiu – šioje šalyje tris kartus rečiau susergama gimdos kaklelio vėžiu.
„Kiekviena Lietuvos moteris turėtų suprasti, jog tik profilaktiškai tikrindamasi pas ginekologą gali išvengti gimdos kaklelio vėžio, – sako Nacionalinio vėžio instituto Konsultacijų poliklinikos vedėja dr. Daiva Kanopienė. – Tikrai nėra sudėtinga diagnozuoti ir išgydyti ikivėžinius pakitimus, tik reikia, kad moterys lankytųsi pas specialistus. Taigi, užuot pasakoję linksmas istorijas apie kaimyninių tautų įpročius, galėtume sekti jų geraisiais pavyzdžiais – štai Suomijoje (5,4 mln. gyventojų) per metus diagnozuojama tris kartus mažiau gimdos kaklelio vėžio nei Lietuvoje (2,9 mln. gyventojų).“

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas kalba apie pavojingą bylų skaičiaus augimo tendenciją ir valstybės klaidas

Šiandien Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT), pristatydamas 2015 metų veiklos apžvalgą, atkreipė dėmesį į nerimą keliančias bylų skaičiaus augimo tendencijas ir valstybės klaidų taisymą bylose.
Renginį atidariusio kasacinio teismo vadovo Rimvydo Norkaus nuomone, nors teigiamų pokyčių teismų sistemoje tikrai yra ir bylų išnagrinėjama vis daugiau, yra ir kita šio paveikslo pusė. "Kol kas su statistiniais iššūkiais Lietuvos teismai susitvarko ir yra vieni pirmaujančių Europoje pagal bylų nagrinėjimo spartą. Tačiau esant pavojingai bylų skaičiaus augimo tendencijai, turi būti imtasi priemonių šiam procesui suvaldyti – skatinti alternatyvius, ekonomiškesnius ginčų sprendimo būdus, atsisakyti teismams nebūdingų funkcijų, ieškoti žmonių nesutarimų ir konfliktų priežasčių. Viena dažniausių – teisinio išprusimo spragos"- savo kalboje akcentavo pirmininkas.

Finansavimo negavusios gydymo įstaigos sėkmingai išrašinėja e. Receptą

Lietuvoje jau beveik tris mėnesius veikia viena pagrindinių e. Sveikatos sistemos dalių – elektroninis receptas (e. Receptas). Nors tai yra reikšminga ir popierizmą bei klaidų tikimybę mažinanti sistemos dalis, taip pat palengvinanti vaistų skyrimą ir įsigijimą, tačiau sveikatos priežiūros specialistų nuomonės apie e. Receptą labai skirtingos. Vieni tai laiko papildomu darbu ir priima nenoriai, tačiau yra gydytojų (ir gydymo įstaigų), kurios šią naujovę vertina labai palankiai, nors e. Sveikatos projektuose nedalyvavo.
69% visų gydymo įstaigų Lietuvoje nedalyvauja e. Sveikatos projektuose. Šios gydymo įstaigos savarankiškai ieško būdų pacientams paskirti e. Receptą, nes nori nuo pradžių įsitraukti į bendrą e. Sveikatos kūrimo procesą.

VPT kviečia į konsultaciją dėl maisto skurstantiems pirkimo

Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT), įvertinusi besikartojančias nesėkmingas Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros pastangas organizuoti maisto produktų skurstantiems pirkimą, kviečia Agentūros bei ją kontroliuojančios LR žemės ūkio ministerijos vadovybę į viešą konsultaciją.
VPT konstatuoja, kad kasmet organizuodama maisto skurstantiems pirkimus Agentūra nesėkmingai taiko Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas – netinkamai rengiami pirkimų dokumentai, neužtikrinama savalaikė rinkos analizė, netinkamai įsivertinama, kiek lėšų skiriama konkretiems maisto produktams.

Premjeras: „Lietuva sulaukė J.-C. Junckerio padėkos“

Sprendžiant saugumo ir kitus Europos Sąjungai (ES) aktualius klausimus, teigiamų rezultatų galima pasiekti tik dirbant kartu, tad Europos Komisijos (EK) pirmininkas Jean-Claude`as Junckeris padėkojo Lietuvai už greitą reakciją ir bendradarbiavimą, LRT RADIJUI sako šiuo metu Briuselyje esantis premjeras Algirdas Butkevičius. „Su EK pirmininku kalbėjome apie saugumo stiprinimą ir kiekvienos šalies viduje, ir prie ES išorinių sienų. EK pirmininkas tam skiria didžiulį dėmesį. Taip pat jis padėkojo, kad Lietuva labai greitai sureagavo į Slovėnijos kvietimą skirti Policijos departamento, statutinių tarnybų darbuotojus padėti suvaldyti migrantų srautus. Taip pat buvo teigiamai įvertinta, kad mes prisidedame prie programos „Frontex“, – pabrėžia A. Butkevičius.

Kėdainių krematoriume paleista antroji linija. Kitas etapas – plėtra į Vilnių

Ketvirtadienį Kėdainių krematoriume pradėjo veikti antroji kremavimo linija. Jos pajėgumas, kaip ir pirmosios – 4000 kremavimų per metus. Įdiegus antrąją liniją, dvigubai didėja paslaugos teikimo šalies gyventojams galimybės, o krematoriumas pradeda dirbti nepertraukiamai visą parą.
„Praeitus metus baigėme beveik pasiekę metinį esamos kremavimo linijos pajėgumą, tad labai laiku spėjome įdiegti naują liniją. Nuo pat veiklos pradžios dirbome lanksčiu grafiku – derinomės pagal klientų pageidavimus, eilių nesusidarydavo, bet dabar galimybės išsiplėtė, todėl, atsižvelgiant į paslaugos poreikio šalyje tendenciją, jį visiškai patenkinsime artimiausią penkmetį", – sako Kėdainių krematoriumą valdančios bendrovės „K2 LT" direktorius Vytenis Labanauskas, pridurdamas, jog antrosios kremavimo linijos gamintoja yra vokiečių kompanija IFZW, kurios įranga buvo įdiegta statant krematoriumą.

Viešasis interesas – kas tai?

Lietuvos teisės institutas išleido monografiją „Viešojo intereso atpažinimo problema Lietuvos teisėje: kriterijai ir prioritetai“, kurioje publikuojamas tyrimas atskleidžiantis, kaip viešasis interesas suprantamas teismų sprendimuose, taip pat, kam teikiama pirmenybė, kai susiduria viešieji ir privatūs interesai.   Monografija, kurią parengė gausus mokslininkų būrys (dr. Lina Beliūnienė, Milda Burnytė, Eglė Kavoliūnaitė-Ragauskienė, dr. Egidijus Krivka, Mindaugas Lankauskas, dr. Rūta Latvelė, dr. Rita Matulionytė), skirta viešojo intereso sampratos analizei.
Monografijos autorių kolektyvas siekė atrasti ir paaiškinti, kas slypi po raktiniais žodžiais „viešasis interesas“. Tokį mokslo tyrimą paskatino pora priežasčių. Pirma, kad Lietuvos įstatymų leidėjas nėra suformulavęs universalaus, visoms teisinio reguliavimo sritims tinkančio viešojo intereso apibrėžimo. Ir antra, - nebuvo nuodugniau, taip pat tarpdisciplininiu požiūriu analizuota, kaip viešąjį interesą savo praktikoje identifikuoja teismai, kokie argumentai lemia, kad pirmenybė būtų teikiama viešajam interesui privačių interesų atžvilgiu arba vienam iš kelių viešųjų interesų.

VKEKK konstatavo šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo pažeidimus Akmenėje ir Jonavoje

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK), patikrinusi perskaičiuotas UAB „Akmenės energija“ šilumos kainos dedamąsias tretiesiems bazinės kainos galiojimo metams ir AB „Jonavos šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamąsias antriesiems bazinės kainos galiojimo metams, konstatavo, kad Akmenės r. ir Jonavos savivaldybių tarybų sprendimais nustatytos įmonių paslaugų kainos neatitinka Šilumos ūkio įstatyme įtvirtinto pagrindinio principo, t. y. šilumos kainos turi būti grindžiamos būtinosiomis šilumos tiekėjo sąnaudomis.

Paaiškinimas dėl sutarčių tarp užstato sistemos administratorių ir pakuočių pardavėjų sudarymo

Aplinkos ministerija paskelbusi informaciją dėl užstato už vienkartines pakuotes sistemos veiklos, gavo nemažai klausimų dėl privalomų sutarčių tarp užstato sistemos administratorių ir pakuočių pardavėjų sudarymo. Taip pat, iš pranešimo spaudai išimtos atskiros citatos ir pateiktos kitame kontekste, kurios galimai klaidina ir sudaro įspūdį, kad sutartys tarp užstato sistemos administratorių ir pakuočių pardavėjų turi būti besąlyginės ir, kad tai yra nauji reikalavimai užstato sistemos dalyviams. Reaguodami į pateiktus klausimus, Aplinkos ministerijos specialistai teikia papildomą aiškinimą dėl sutarčių sudarymo.
Aplinkos ministerijos sudaryta komisija suteikė galimybę kurti užstato sistemą 2 užstato sistemos administratoriams VšĮ „Užstato sistemos administratorius“ ir VšĮ „Užstatas“. Abu šie administratoriai kuria užstato sistemą, o oficialios informacijos, kad kuris nors vienas užstato sistemos administratorius stabdo savo veiklą ar laikinai jos nevykdys Aplinkos ministerija nėra gavusi.

Kaunas – perspektyvi transporto ir logistikos plėtros vieta

„Patogi Kauno geografinė padėtis ir išplėtota transporto infrastruktūra – tai geras susisiekimas su didžiaisiais Lietuvos miestais ir prielaida tolesnei infrastruktūros plėtrai. Perspektyvos Kaunui tapti svarbia Rytų Europos automobilių, geležinkelio, upių ir oro transporto kelių kryžkele yra tikrai realios“, – šiandien konferencijoje „Nauji iššūkiai Kaunui“ sakė susisiekimo ministras Rimantas Sinkevičius.
Ministro R. Sinkevičiaus teigimu, Kauno regiono verslininkai ir įmonės sukuria penktadalį Lietuvos bendrojo vidaus produkto (BVP). Tai viena didžiausių sukuriamų BVP dalių šalyje.

Powered by BaltiCode