Vilniaus miesto taryba suteikė architektui Algimantui Nasvyčiui garbės piliečio vardą

Šiandien Vilniaus miesto savivaldybės taryba nutarė suteikti Vilniaus garbės piliečio vardą architektui Algimantui Nasvyčiui.  Garsų architektą, visuomenės veikėją  nuspręsta pagerbti už įvairiapusę kūrybinę veiklą, architektūros plėtotę, Vilniaus miesto vardo garsinimą bei ilgametį darbą, kuriant gražesnę sostinę. Architektas A. Nasvytis taps 14-uoju Vilniaus  garbės piliečiu.

Profsąjungos rengiasi kraštutinėms protesto formoms

Sausio pabaigoje Lietuvos švietimo įstaigų profesinės sąjungos Mažeikių rajono susivienijimo pirmininkų taryba analizavo susidariusią padėtį Lietuvos švietimo sektoriuje. Profsąjungų teigimu, derybos apčiuopiamų rezultatų nedavė, todėl toliau rengiamasi streikuoti.

Derybų arsenalas išsemtas

Pasak LŠĮPS pirmininko pavaduotojos Judytos Čejauskienės, visas švietimo darbuotojams atstovaujančias profesines sąjungas stebina, kad įspėjamieji streikai, visos derybos apčiuopiamų rezultatų nedavė: „Lietuvos švietimui atstovauti ir ginti turėtų Švietimo ir mokslo ministerija, ministrė Audronė Pitrėnienė, deja, jų parengtos gairės, norminiai aktai realiai yra tik populistinis atsirašinėjimas. Nesilaikoma Vyriausybės lygmeniu pasirašyto susitarimo su socialiniais partneriais, eskaluojamas netikslus darbo užmokesčio dydis, kuris yra miražinis (turėtų būti), o ne realus, žadėtas atlyginimo pakėlimas juokingas – 15 metų stažą turintis mokytojas metodininkas, turintis pilną 18 valandos krūvį ir dirbantis minimaliu koeficientu, į kišenę įsidės 5 eurus 32 euro centus, tuo tarpu mokyklų vadovų atlyginimai kyla 89–90 eurų. Mokinio krepšelis realiai kilo tik 13 eurų, garsieji 41,6 milijono eurų, skirti švietimui, išbarstyti per įvairias programas. Darbo užmokesčio didinimui liko tik 10 milijonų, realiai ugdymo įstaigų darbuotojų atlyginimas visoms grupėms nuo sausio 1 d. vidutiniškai kilo tik 1,5 procento, iš viso nedidinami atlygiai dirbantiems vidutiniuoju koeficientu, o neturinčių kvalifikacijos ir jaunų specialistų švietime tik vienas procentas. Tokią padėtį premjeras Algirdas Butkevičius pavadino pasityčiojimu iš mokytojų.“

Lietuviškam kalendoriui – 170 metų

2016 metai dar tik žengia pirmus žingsnius, o įvairiose įstaigose ir biuruose bei, žinoma, mūsų namuose savo vietą surado tūkstančiai kalendorių: įvairaus dydžio ir paskirties, labai prašmatnūs ir dideli arba maži ir visiškai kuklūs. Šiandien taip mums įprasta ir reikalinga priemonė, be kurios kažin ar bemokėtumėm išsiversti, yra kalendorius.

Kalbant labai paprastai, kalendorius yra laiko skaičiavimo sistema, priskirianti dienoms kalendorines datas. Senovės romėnai mėnesio dienomis, kurios buvo vadinamos kalendomis, privalėdavo mokėti skolas.

Patarimai abiturientų tėvams

Artėjantys brandos egzaminai ir stojimai į aukštąsias mokyklas pamažu ima tampyti nervus ne tik absolventams ir mokytojams, bet ir atžalų ateitimi suinteresuotiems tėvams. Tačiau ne visi tėvai žino, kaip gali pagelbėti karjeros kelią besirenkančiam paaugliui. Specialistai siūlo mažiau brukti savo nuomonę ir daugiau klausytis, ką nori pasakyti vaikas.

Mažeikių mokyklos išlaikomos taupiai, tačiau mokiniams jose tenka nevienodas plotas

Klasės tuštėja gerokai sparčiau nei savivaldybės pertvarko mokyklas. Šalyje yra tokių mokyklų, kur vienam mokiniui tenka daugiau kaip 80 kv. m ploto. Didžiuliams plotams išlaikyti reikia milžiniškų lėšų, o vienam moksleiviui tenkanti suma savivaldybėse skiriasi daugiau kaip tris kartus. Lietuvos laisvosios rinkos instituto analizė atskleidė, kad optimizavus mokyklų infrastruktūrą, būtų galima sutaupyti 20 mln. eurų. Tai leistų skirti daugiau lėšų ugdymui, galbūt net pakelti mokytojų atlyginimus.

Į Mažeikių policijos komisariate duris atvėrusią Saugaus eismo klasę sugūžėjo pirmieji mokiniai

Sausio 28-ąją Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Mažeikių rajono policijos komisariatas buvo sklidinas garbių svečių ir vaikų klegesio. Komisariate buvo neeilinė diena – įgyvendinus pernai gimusią idėją, duris atvėrė Saugaus eismo klasė. Simbolinę atidarymo juostelę perkirpo policijos komisariato viršininkas Imantas Motiejūnas ir Mažeikių rajono savivaldybės meras Antanas Tenys. Pirmieji į dažais kvepiančią klasę sugūžėjo ir pirmąją saugaus eismo, kupiną naudingos informacijos, pamoką joje turėjo „Ventos“ progimnazijos priešmokyklinio ugdymo klasės vaikai.

Kretinga pritarė saugesniam jaunimo keliavimui

Penktadienį su Kretingos rajono savivaldybės vicemere bei LMS Kretingos mokinių savivaldų informavimo centro atstovais susitiko tarptautinio socialinio projekto „Nebūk naivus kelyje“ vadovas Mindaugas Jonušas, kuris išsamiai pristatė jau nuveiktus projekto darbus nuo starto pradžios iki šių dienų ir paragino valdžios atstovus imtis konstruktyvių veiksmų. Vienas jų, ką paliudijo ir moksleivių sąjungos atstovai,–  tai nepakankamas mokinių švietimas saugių kelionių klausimu, kai tam mokslo įstaigose neskiriamas atitinkamas dėmesys .

Po trijų metų – kitoks Jono kalnelis

Šiandien Klaipėdos miesto savivaldybėje įvyko „Bastionų komplekso (Jono kalnelio) ir jo prieigų sutvarkymo, sukuriant išskirtinį kultūros ir turizmo traukos centrą bei skatinant smulkųjį ir vidutinį verslą“ projekto pristatymas visuomenei.

Įžanginį pristatymo žodį taręs miesto meras Vytautas Grubliauskas pakvietė visus nepraleisti progos ir aktyviai pareikšti savo nuomonę apie šią sakralią klaipėdiečiams vietą. Anot mero, būtent dabar yra laikas siūlyti ir aptarinėti ar kritikuoti, koks turėtų būti šis senamiesčio kampelis.

BNS vadovaus Tomas Balžekas

Naujienų agentūrą BNS Lietuvoje valdančios UAB „BNS“ vadovu nuo vasario 6 dienos paskirtas UAB „15min“ generalinis direktorius Tomas Balžekas. Jis užims abiejų bendrovių administracijos vadovo pareigas.  Dovydas Bajarūnas, iki šiol laikinai ėjęs UAB „BNS“ direktoriaus pareigas, nuo vasario 5 dienos palieka bendrovę.  „Šiuo sprendimu akcininkai siekia taupyti įmonės administravimo kaštus ir efektyviau valdyti UAB „BNS“.

Kas teisūs - Mažeikių gyventojai ar VKEKK?

„Po įvykusių susitikimų su Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos atstovais tiek Seime, tiek Mažeikių rajono savivaldybėje susidarė įspūdis, kad Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija nedisponuoja informacija apie realią šilumos bei vandens ūkio situaciją Mažeikių mieste“, – stebėjosi K. Bartkevičius.

Jau po frakcijos „Tvarka ir teisingumas“ narių inicijuoto susitikimo su VKEKK atstovais buvo prašoma Komisijos paaiškinti, kodėl nenorima vykdyti teismo sprendimo bei iš naujo perskaičiuoti „Vilniaus energijos“ šilumos ir karšto vandens kainų dedamųjų, bet frakcija taip ir neišgirdo konkrečios datos, kada Komisija planuoja baigti „Vilniaus energijos“ 2012–2015 metų sąnaudų patikrinimą. Komisijos pirmininkės I. Žilienės teigimu, jeigu „Vilniaus energijoje“ bus nustatyta nepagrįstų sąnaudų, jos bus išskaičiuotos iš bazinės šilumos kainos ateityje.

Patvirtintos naujos lietuvių kalbos programos 1–10 klasėms

Švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė patvirtino naujas lietuvių kalbos pradinio ugdymo ir lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrąsias programas. Pagal naujas programas bus nuosekliau mokoma raštingumo, stiprinami skaitymo gebėjimai.

„Naujos programos – svarbus žingsnis lietuvių kalbos ir literatūros mokymo kokybei gerinti. Stipriname  lietuvių kalbą ne tik kaip komunikavimo priemonę, bet ir kaip augančio žmogaus moralinio ir pilietinio ugdymo pagrindą. Tikiu, kad ši programa sustiprins lietuvių kalbos vaidmenį mokykloje, mūsų bendruomenėse ir padės ugdyti Lietuvos pilietį“, – sakė švietimo ir mokslo ministrė A. Pitrėnienė.

Poezija apie mandagiai nutylimus dalykus

Spaustuvės dažais dar kvepia antroji mažeikiškio poeto Virginijaus Sungailos knyga „Paslapties piligrimas“, kurioje sudėti pastarųjų 2–3 metų eilėraščiai, o viršelis iliustruotas autoriaus fotografija. Didelė sėkmė, kad knygos redaktore sutiko būti, buvusi mažeikiškė, o dabar Vilniuje gyvenanti rašytoja Sara Poisson.

Knygelės autorius sau skyrė tik vieną sakinį: „Gimiau Lietuvoje 1962-ųjų sausio 21-ąją ir kol kas joje tebegyvenu…“

Teisinė apsauga suteikta Simno sinagogai

Kultūros vertybių registrą papildė naujas nekilnojamojo kultūros paveldo objektas ─ Simno mūrinė sinagoga (Laisvės g. 4, Simnas) Alytaus rajone. Ši istorizmo laikotarpio sinagoga yra išlaikiusi beveik nepakitusias išorės formas.

„Žydų kultūros paveldo tema pastaraisiais metais tampa vis aktualesnė. Miestų ir rajonų savivaldybės deda pastangas, kad jų teritorijoje esantis išlikęs žydų kultūros paveldas būtų žinomas, suvokiama jo vertė, kad jis būtų aktualizuojamas ir prikeliamas naujam gyvenimui. Tokių pozityvių pavyzdžių vis daugėja. Dažnai atokiau esantys miesteliai į didįjį pasaulio žemėlapį patenka per išlikusį žydų kultūros paveldą, taip sulaukdami turistų”, ─ teigia Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktorė Diana Varnaitė.

Kad netektų du kartus mokėti už atliekų tvarkymą

Atidžiai nepasirinkus atliekų tvarkymo organizatoriaus, verslininkams gali tekti už atliekų tvarkymą mokėti du kartus.

Pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus, elektronikos ir baterijų importuotojai, norėdami įvykdyti atliekų tvarkymo užduotis, gali steigti savo organizacijas ar tapti jau esamų organizacijų narais. Lietuvos atliekų tvarkymo organizatoriai privalo garantuoti baterijų ar elektronikos bei buitinės technikos atliekų sutvarkymo finansavimą. Kadangi gamintojų ir importuotojų organizacijos paprastai neturi savo turto, kuriuo galėtų laiduoti finansavimą, pagal šiandien galiojančią praktiką finansavimą užtikrinti leidžia draudimas arba bankas. Norint apsidrausti banke ar draudimo bendrovėje, reikalingas laidavimas. Laiduoti bankui atliekų tvarkymo finansavimą gali arba atliekų tvarkytojas, arba patys gamintojai ir importuotojai.

Gyventojai pageidauja masiškumo

  Penktadienį vykusiame Mažeikių rajono savivaldybės Sporto tarybos posėdyje pateiktas sporto renginių planas, svarstyti gyventojų pasiūlymai dėl sporto švenčių organizavimo. Aptartos finansavimo galimybės.

Turėtų keistis formatas

Posėdžio pradžioje Kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistas Petras Norvilas pristatė visų metų sporto renginių planą, į kurį, pasak jo, įtraukti renginiai, kuriuos pateikė sporto klubai, kultūros centrai.

Pasak klubų vadovų, planas nelabai įdomus, kadangi jame daugiausia numatyta šaškių, šachmatų, krepšinio 3X3 varžybų.

Du miestus sujungė M. K. Čiurlionis

Druskininkų „Ryto“ gimnazijoje vyko Mažeikių rajono mokyklų dailės bei muzikos mokytojų ir mokinių projekto „M. K. Čiurlionio spalvų ir garsų pakylėti“ pristatymas.

Idėja – mažeikiškių

Sausio 15 d. jungtinė pedagogų ir moksleivių komanda iš Mažeikių pripildė svetingą Druskininkų „Ryto“ gimnaziją. Aktyvūs mūsų rajono dailės bei muzikos disciplinų mokytojai ne tik sukūrė ir įgyvendino projektą „M. K. Čiurlionio spalvų ir garsų pakylėti“, bet, jį sėkmingai pristatę savame krašte, nepabūgo išvažiuoti žymiai toliau.

Veikia komunalinių atliekų rūšiavimo įrenginys

Plungės rajono savivaldybės Babrungo seniūnijoje, Jėrubaičių kaime, šalia veikiančio Telšių apskrities regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno, pastatytas naujas mišrių komunalinių atliekų mechaninio-biologinio apdorojimo su žaliosios energijos išgavimu įrenginys.

Individualių valdų gyventojams Mažeikiuose bus dalinami atliekų rūšiavimo konteineriai

Nuo vasario mėnesio pradžios Mažeikių miesto bei rajono individualių valdų gyventojams bus pradėti dalinti atliekųrūšiavimo konteinerių komplektai: 120 litrų talpos konteineris, skirtas stiklinei pakuotei, ir 240 litrų talpos konteineris – kitai pakuotei ir pakuočių atliekoms (popieriaus, plastiko, metalo) bei popieriaus ir plastiko antrinėms žaliavoms surinkti.

Kartu su pakuočių atliekų surinkimo konteineriais gyventojai gaus lankstinukus (atmintines), nurodančius, kaip konteinerius naudoti bei kokias atliekas į juos mesti. Konteineriai bus dalijami nemokamai panaudos sutarčių pagrindu; aptarnaujami taip pat nemokamai. Gyventojai privalo konteinerius saugoti ir naudoti pagal paskirtį.

Įspėjimas įsigyjantiems būstą: nesileiskite apgaudinėjami!

„Naujas ir modernus butas mažaaukštės statybos name – puikus pasirinkimas tiems, kurie vertina privatumą ir ramybę“ – nesibaigia nekilnojamojo turto plėtotojų vilionės. Vis dar atsiranda pirkėjų, kurie aklai tuo patiki, nors ne kartą Aplinkos ministerija ir Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija yra viešai komentavusios verslininkų gudravimą statomą vieno ar dviejų butų namą paverčiant daugiabučiu, naujo būsto įsigeidę gyventojai nepaiso perspėjimų apie galimas pasekmes. Tik pasijutę apgauti žmonės teisybės ieško ir institucijose, ir per žiniasklaidą – žadėtos ramybės nesulaukia.
Pastaruoju metu reklamos skelbia apie butų pardavimą keliuose Vilniaus apylinkėse statomuose namuose pagal išduotus leidimus statyti 1 ar 2 butų namus. Nereikia būti specialistu, kad, susipažinęs su statinio projektu, negalėtum nuspėti statytojo užmačių iš vieno ar dviejų butų padaryti kelis.

Rinkos reguliavimo agentūros vadovei pasiūlyta atsistatydinti

Prieš kurį laiką Žemės ūkio ministerijai įtarimų sukėlė aukštos maisto produktų, skirtų nepasiturintiesiems, kainos. Dar 2015 metų rudenį ministerija išsakė savo nuogąstavimus dėl šio pirkimo. Tačiau iš susiklosčiusios situacijos matyti, kad nebuvo imtasi visų priemonių, kad pirkimas vyktų sklandžiai, o sunkiai besiverčiančių žmonių poreikiai – patenkinti. Būtent todėl VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros vadovei Aldonai Miliuvienei šiandien buvo pasiūlyta atsistatydinti.

Pareigūnų vieningas kontrolės modelis atskleidė tamsiąją atliekų verslo pusę

Valstybinės aplinkos apsaugos tarnybos (VAAT) pareigūnai parengė vieningą atliekų kontrolės modelį, pagal kurį vienu metu patikrinimai buvo atliekami pakuotės atliekas tvarkančios įmonėse, jų filialų, esančių skirtingose RAAD teritorijose, ir atliekas pristatančiose įmonėse.
Pagrindinis patikrinimų pagal vieningo patikrinimo modelį tikslas – įvertinti atliekų judėjimą visoje šalies teritorijoje: nuo pradinio taško t.y. atliekų šaltinio (darytojo) iki atliekų apdorojimo ar pridavimo atliekas tvarkančioms įmonėms, ar eksporto tolimesniam perdirbimui. Atliekant patikrinimus, taip pat buvo vertinamas faktiškai laikomų atliekų kiekio atitikimas atliekų apskaitoje nurodytiems kiekiams, technologiniai atliekų tvarkymo procesai, atliekų surinkimo ir tvarkymo teisėtumas.
Vykdant vieno iš filialo patikrinimą, nustatyta, kad pagal dokumentus atliekų tvarkymo aikštelėje turėjo būti laikoma 28 tonos metalinės pakuotės atliekų, tačiau faktiškai įmonėje buvo vos 4 tonos. Padalinio vadovas informavo inspektorius, kad trūkstamas atliekų kiekis kaip tik yra pakeliui į pagrindinę įmonę, tačiau sužinojus, kad ir pagrindinėje įmonėje tuo pačiu metu buvo atliekamas patikrinimas „netikėtai“ atliekas vežantis automobilis sugedo, vairuotojo telefonas išsikrovė, vadovai net nesugebėjo nurodyti automobilio valstybinių numerių.

Nacionalinis diktantas vyks vasario 27 dieną

Nacionalinio diktanto organizatoriai ir projekto partneriai vėl kviečia visus lietuvių kalbos mylėtojus pasitikrinti kalbos žinias.

VšĮ Pilietinės minties instituto organizuojamas Nacionalinis diktantas vyks vasario 27 dieną 11 valandą. Diktantas bus transliuojamas per LRT radiją.

„Kviesdami rašyti diktantą visus raginame pirmiausia užduoti sau klausimą – koks mano santykis su gimtąja kalba. Mes savo kalbą kartais nuviliame abejingu požiūriu, kalba mūsų – niekada. Juk net ilgiausiai svetur gyvenantys žmonės svajoja gimtąja lietuvių kalba. Nacionalinis diktantas nėra egzaminas. Labai tikimės, kad pirmiausia tai galimybė pagalvoti apie svarbiausias lietuviškas vertybes, proga kartu susiburti draugams, kolegoms, kaimynams, bendruomenei – ir esantiems čia Lietuvoje, ir išsibarsčiusiems po visą pasaulį“, – sako Nacionalinio diktanto organizatorė Vytautė Šmaižytė.

Lietuvoje pradėtos blokuoti nelegaliai veikiančios nuotolinių lošimų svetainės

Nuo 2016 m. sausio 1 d. Lietuvoje įsigaliojo Azartinių lošimų įstatymo (toliau – ALĮ) pakeitimai, kuriais reglamentuotas nuotolinių lošimų organizavimas Lietuvoje. Nuo šios datos nuotolinius lošimus Lietuvoje galima organizuoti tik gavus licenciją ir leidimą šiai veiklai, kurią išduoda Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – LPT).

Nuotolinių lošimų organizavimas, neturint nurodytos licencijos ir leidimo, laikomas nelegalia veikla. Kovos su nelegalios nuotolinių lošimų veiklos vykdytojais priemonės įtvirtintos ALĮ.

Siūloma Mažeikių garbės piliečio kandidatūra

Sausio 11 d. Savivaldybėje aptarti kandidatai Mažeikių garbės piliečio vardui suteikti. Darbo grupei pateiktos dvi kandidatūros. Po posėdžio pasiūlytos dar dvi. Darbo grupės nariams išsakius savo nuomones, pasiūlyta teikti Tarybai svarstyti Jono Siminkevičiaus kandidatūrą, kuriai pritarta komitetų posėdžiuose.

Pasiūlė Seimo narys

Darbo grupei buvo pateiktos svarstyti J. Siminkevičiaus ir Vaclovo Radvilo kandidatūros. Po posėdžio gauti pasiūlymai svarstyti Prano Trakinio ir Romano Songailos kandidatūras, tačiau apsistota ties J. Siminkevičiaus kandidatūra.

Suduotas rimtas smūgis šešėliniam prekybos mėsa verslui

Po kruopštaus ir neviešo tyrimo išaiškinta tarptautiniu mastu veikusi, gerai organizuota grupė asmenų, vykdžiusi didelio masto mėsos ir jos produkcijos „šešėlinę“ prekybą. Kratose dalyvavo daugiau kaip 350 policijos ir mokesčių administratoriaus pareigūnų.

Tiriama daugiau kai 17 nesąžiningų ūkio subjektų, atlikta 237 kratos

Pirmadienį ir antradienį Lietuvos kriminalinės policijos biuro pareigūnai kartu su Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojais, taip pat Vilniaus, Klaipėdos ir Alytaus apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų pareigūnais ir Vilniaus, Kauno, Klaipėdos bei LR generalinės prokuratūros prokurorais, siekiant surasti reikšmingus tyrimui „juodosios buhalterijos“ dokumentus, užrašus, nusikalstamu būdu įgytus (neapskaitytus) grynuosius pinigus, kitus suklastotus ir tyrimui svarbius dokumentus, laikmenas, kitus daiktus, atliko didelio masto policijos operaciją, kurios metu septyniolikos ūkio subjektų buveinėse, didmeninės prekybos sandėliuose, prekyvietėse, atsakingų asmenų gyvenamosiose vietose ir kitose patalpose atliko 237 kratas.

Patvirtinta sporto medicinos paslaugų teikimo tvarka

Šių metų sausio pradžioje patvirtintas Sporto medicinos ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų aprašas, kuris reglamentuos sportininkams būtinos sveikatos priežiūros tvarką.

„Kartu su medicinos srities specialistais parengtas ir Sveikatos apsaugos ministrės įsakymu patvirtintas dokumentas padės mūsų šalies sportininkams siekti pergalių ir taip pasaulyje garsinti Lietuvos vardą. Mes suprantame, kad kelias į pergalę prasideda sunkiose treniruotėse, todėl stengiamės palaikyti mūsų sportininkus ir pasiruošimo varžyboms etape, o ne tik tada, kai jie jau grįžta su medaliais“, – sako Ministras Pirmininkas A. Butkevičius. 

Kūdikių maiste turi būti mažiau cukraus

Trečiadienį europarlamentarai vetavo Europos Komisijos sprendimą dėl leistino cukraus kiekio kūdikių maiste, nes jame neatsižvelgta į pasaulines rekomendacijas.

Nors Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) rekomenduoja, kad iš cukraus būtų gaunama ne daugiau kaip 10 proc. kūdikiams skirto maisto energetinės vertės, šiuo metu ES leidžiama naudoti ir platinti kūdikių maistą, kurio iki 30 proc. energetinės vertės gaunama iš cukraus. Nors Europos Komisija siekė pratęsti šios normos galiojimą, Europos Parlamentas su tuo nesutiko ir vetavo atitinkamą poįstatyminį aktą.

Donoro kortelė: simbolis, galintis dovanoti gyvenimą kitiems

Žmonėms, apsisprendusiems dėl organų donorystės po mirties, klausimų apie donoro kortelę įprastai nekyla – jie arba pageidauja ją turėti, arba informuoja, kad duomenys turi būti Žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorų bei recipientų registre, o kortelė jiems nereikalinga. Pageidaujantys ją turėti, nešiojasi ją piniginėje ir nebijo, kad ją kas nors pamatys.

Donoro kortelė abejonių dėl savo saugumo sukelia tiems, kurie nėra apsisprendę dėl organų donorystės po mirties, kurie turi mažiau informacijos apie donorystę ir vadovaujasi sukurtais mitais.

Supraskime – profilaktinė patikra gali išgelbėti gyvybę

Dr. D. Kanopienė: sekime Suomijos moterų pavyzdžiu – šioje šalyje tris kartus rečiau susergama gimdos kaklelio vėžiu.
„Kiekviena Lietuvos moteris turėtų suprasti, jog tik profilaktiškai tikrindamasi pas ginekologą gali išvengti gimdos kaklelio vėžio, – sako Nacionalinio vėžio instituto Konsultacijų poliklinikos vedėja dr. Daiva Kanopienė. – Tikrai nėra sudėtinga diagnozuoti ir išgydyti ikivėžinius pakitimus, tik reikia, kad moterys lankytųsi pas specialistus. Taigi, užuot pasakoję linksmas istorijas apie kaimyninių tautų įpročius, galėtume sekti jų geraisiais pavyzdžiais – štai Suomijoje (5,4 mln. gyventojų) per metus diagnozuojama tris kartus mažiau gimdos kaklelio vėžio nei Lietuvoje (2,9 mln. gyventojų).“

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode