„Ateik, bus faina!“

Mano tikėjimo kelionė Bažnyčioje prasidėjo prieš gerus 10 metų, kai būdama moksleivė pradėjau mažoje savo parapijos bažnytukėje groti vargonais. Tuo metu čia tarnystei buvo paskirtas išsilavinęs ir, jaučiau, tikras, „pagal pašaukimą“ kunigas. Tada buvo pirmosios mano sąmoningos ir nuoširdžios išpažintys bei dvasiniai pokalbiai. Po keleto metų išvažiavusi studijuoti pradėjau dirbti miesto parapijoje. Joje buvo kol kas sunkiausi 5 metai Bažnyčioje. Manau, kad juos atlaikiau neatkritusi todėl, kad gavau gerą pirmųjų keleto metų pagrindą: kai buvau labiausiai pažeidžiama, Bažnyčioje niekas manęs nesužeidė, o į giliausius tuo metu kilusius klausimus man nuoširdžiai padėjo ieškoti atsakymų.

Mirė kun. jubil. Vladas Kremenskas (1916-1941-2016)

2016 m. gruodžio 9 d. Rokiškio rajono ligoninėje eidamas 101-uosius metus mirė kunigas jubiliatas Vladas Kremenskas. Kun. Vladas gimė 1916 m. rugsėjo 12 d. Linkuvoje (dab. Pakruojo r. sav.) Nuo 1925 iki 1936 m. mokėsi Linkuvos pradžios mokykloje ir gimnazijoje.

Viešpaties atėjimas arti

Artėjant Šv. Kalėdoms – žmogaus susitikimo su Dievu šventei, Bažnyčios liturgijoje vis garsiau aidi džiaugsmo balsai.

Pranašas Izaijas kalba apie džiaugsmingą tremtinių sugrįžimą iš Babilono: „Kuriuos Viešpats išlaisvino, tie sugrįš ir įžengs į Zioną su giesme, amžinu džiaugsmu vainikuoti. Linksmumas ir džiaugsmas juos pasitiks, pasibaigs vargas ir liūdesys“ (Iz 35,10). Ziono kalnas izraelitams buvo Dievo buvimo žemėje vieta.Todėl šis džiaugsmingas tremtinių sugrįžimo į tėvynę vaizdas mums turi priminti laukiamą susitikimą su Dievu Jėzaus Kristaus asmenyje.

„Amoris Laetitia“: Kaip palydėti iširus santuokai

Ištrauka iš popiežiaus Pranciškaus posinodinio dokumento „Amoris Laetitia“. Šeštasis skyrius aptaria šeimos ir rengimo jai sielovados gaires. Šįkart – apie skyrybų skausmą ir palydėjimą po jų.

Senos žaizdos

Suprantama, jog šeimose būna daug sunkumų, kai kuris nors jos narys yra nesubrendęs puoselėti santykius, nes turi nesugijusių žaizdų, patirtų kažkuriame savo gyvenimo tarpsnyje. Netikusi vaikystė ir paauglystė yra asmeninių krizių, galiausiai pakenkiančių santuokai, derlinga dirva. Jei visi būtų normaliai subrendę žmonės, krizių būtų mažiau ir jos būtų ne tokios skausmingos. Tačiau kartais būna taip, kad keturiasdešimtmetis asmuo dar stokoja brandos, kurią turėjo būti pasiekęs paauglystės pabaigoje. Kartais mylime kūdikiui būdinga savanaudiška meile, įstrigusia tarpsnyje, kur tikrovė iškreipta, ir gyvename užgaida, kad viskas suktųsi apie mūsų „aš“.

Pasaulinė taikos diena: kodėl kalbėti apie taiką?

Gruodžio 12 dieną Vatikane bus paskelbta popiežiaus Pranciškaus žinia Pasaulinei taikos dienai. Popiežius Pranciškus sausio 1 minimai Pasaulinei taikos dienai parinko temą: „Nesmurtas - taikos politikos stilius“. Pasaulinė Taikos diena 2017 metų sausio 1 dieną bus jubiliejinė, minima penkiasdešimtąjį kartą.

17 Laoso kankinių beatifikacija

Sekmadienį, gruodžio 11 dieną, Laoso katalikai dalyvauja 17 kankinių beatifikacijos iškilmėse, kurioms vadovauja kardinolas Angelo Amato, Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas. Beatifikacijos  iškilmių vieta yra Laoso sostinėje Ventiane esanti Šventosios Širdies katedra. Buvo laukiama, kad iš maždaug 11,5 tūkstančio Laoso katalikų į šventę atvyks per tris tūkstančius. Tam taip pat reikėjo gauti vyriausybės leidimą.

Apie „pokemonų“ ir nuodėmės gaudymą

Vienas iš dalykų, apie kuriuos tikrai sunku kalbėti paaugliams pasiruošimo Sutvirtinimo sakramentui katechezių metu – nuodėmės tikrovė. Mat labai sunku šiandienės visuomenės kontekste paaiškinti, kas yra nuodėmė – juk visuotinai tikrai plačiai teigiama, jog toks reiškinys neegzistuoja, svarbiausia, kad gerai jaustumeisi. O ir plačiai paplitęs aiškinimas apie išpažinties nepraktikavimą šį tą pasako: „Nieko nenužudžiau ir nepavogiau – daug.“ Kalbėdama apie nuodėmę jaučiuosi turbūt panašiai, kaip paaugliai tą kartą, kai bandė man paaiškinti apie „pokemonų“ gaudymą... Jie neegzistuojančius darinius žaidime sugauti sugeba, o turėti tokią jautrios širdies „programėlę“, kuri pažintų nuodėmę – ne.

Latvijoje pristatytas oficialus Vatikano II Susirinkimo dokumentų vertimas

Gruodžio 10-ąją dieną Rygoje iškilmingai pristatyti Vatikano II Susirinkimo dokumentų vertimai į latvių kalbą. 1962 – 1965 metais vykęs Susirinkimas buvo vienas iš svarbiausių 20 amžiaus įvykių visos katalikų Bažnyčios gyvenime. Ir nors nuo jo praėjo jau šešios dešimtys metų, jo aktualumas nesumažėjo. Kaip visai neseniai pastebėjo popiežius Pranciškus, Bažnyčios istorija rodo, jog Susirinkimų mokymo absorbavimui visoje katalikiškoje bendruomenėje gali prireikti amžiaus. Pasak popiežiaus, jo paties pontifikatas yra tik „pusiaukelė“ įgyvendinant Vatikano II Susirinkimo mokymą.

„Ir palaimintas, kas nepasipiktins manimi“ (Mt 11, 6)

Trečias Advento sekmadienis vadinamas džiaugsmo, lotyniškai – Gaudete vardu. Ar džiaugsmui yra pagrindo mūsų pilkoje kasdienybėje?

Juk mes panašiai kaip anuomet kalėjime Jonas Krikštytojas, siuntęs mokinius paklausti Jėzaus: „Ar tu esi tas, kuris turi ateiti, ar mums laukti kito?“ (Mt 11, 3) – dažnai medžiaginio troškulio įkalinti savo dulkėtoje kasdienybėje ne mažiau būname apnikti abejonių: Dievas yra, o gal Jo visai nėra? Ar Dievui rūpi mano gyvenimas, o gal aš Jam tik mažas visatos sraigtelis, paskendęs metalo laužo kalne?

Kaip formuoti kunigus? Naujas Kunigų kongregacijos dokumentas

Gruodžio 8 dieną buvo paskelbtos Dvasininkijos kongregacijos parengtos gairės apie kunigų formaciją „Kunigiško pašaukimo dovana“. Tai praktinės sielovados dokumentas. Kartu su dokumentu Šventojo Sosto dienraštis „L’Osservatore Romano“ paskelbė kardinolo Beniamino Stella, Dvasininkijos kongregacijos prefekto, straipsnį, kuriame paaiškinami ir išdėstomi jo sukūrimo motyvai.

„Barokinė prakartėlė“: Evangelija liaudies kalba

Skaitytojų dėmesiui – ištrauka iš arkivyskupo Bruno Forte knygos „Šventos Kalėdos“ („Katalikų pasaulio leidiniai“), neseniai pasirodžiusios ir Lietuvoje. Knygoje įtaigiai pasakojama apie prakartėlių tradiciją ir simboliką, kviečiama įsijausti į veikėjų patiriamus išgyvenimus bei pačiam tapti šios misterijos dalyviu.

Kretingos Šv. Pranciškaus seserys švenčia 80-metį

Kretingoje įsikūrusios seserys pranciškonės gruodžio 8-ąją švenčia jubiliejų. Prieš 80 metų tuometinis pranciškonų provincijolas, vėliau tremtinys ir kankinys, kun. Augustinas Dirvelė OFM (1901–1948) įkūrė Švč. Mergelės Marijos Nepaliaujamos Pagalbos Šv. Pranciškaus seserų kongregaciją, kuri iki šiol yra viena iš dviejų lietuviškų kongregacijų įkurtų Vakarų Lietuvoje. „Čia įleidusi savo šaknis, ji ištvėrė sovietmečio persekiojimus, pasitikėdama ir įsiklausydama į Dievo Apvaizdos vedimą“, – sako sesuo Edita Zofija Gedmintaitė, prisimindama kongregacijos ištakas.

Vatikano diplomatas: saugumą pasieksime atsisakydami branduolinių ginklų

Šventojo Sosto santykių su valstybėmis pasekretoris mons. Antoine Camilleri dalyvavo Tarptautinės atominės energijos agentūros konferencijoje apie branduolinį saugumą. Jis visiems perdavė popiežiaus Pranciškaus sveikinimus ir priminė nuosekliai Šventojo Sosto remiamą nuostatą, jog reikia laikytis Branduolinio ginklų neplatinimo sutarties raidės ir dvasios, kad būtų pasiektas galutinis tikslas – pasaulis be branduolinių ginklų.

Bus paskelbti dvidešimt keturi nauji palaimintieji

Bažnyčia artimiausiu metu paskelbs dvidešimt keturis naujus palaimintuosius, įskaitant 23 kankinius, tarp kurių arkivyskupas kankinys Teofilius Matulionis. Kol kas nėra žinomos būsimų palaimintųjų beatifikacijos ceremonijų datos. Jos bus paskelbtos suderintus su vietos vyskupais. Galima laukti, kad pagal galiojančias normas kankinio arkivyskupo Teofilio Matulionio beatifikacijos ceremonija įvyks Lietuvoje, Kaišiadorių vyskupijoje. Tai būtų primas kartas Bažnyčios Lietuvoje istorijoje, kad beatifikacijos ceremonija vyksta Lietuvos teritorijoje.

Popiežius: Dievo karalystė yra čia pat, jei atsiverčiame

„Dievo karalystė arti. Ji jau yra tarp mūsų“ – šią gerą žinia skelbia mums Jėzus. Tai pati svarbiausia žinia, kurią skelbia krikščionybė. Neturime tik laukti, kad Dievo karalystę pasieksime ateityje, bet jau dabar, jei atsiverčiame, galime džiaugtis jos dvasiniais vaisiais“. Taip popiežius Pranciškus kalbėjo sekmadienio vidudienį, prieš kartu su keliais tūkstančiais į Šv. Petro aikštę susirinkusių maldininkų kalbėtą „Viešpaties Angelo“ maldą komentuodamas Antrojo Advento sekmadienio Evangelijoje skambėjusį Jono Krikštytojo raginimą: „Atsiverskite, nes prisiartino dangaus karalystė“.

Alyvų kalnas: Vieno kapo mįslė

Boris Krijopolsky

Pačioje Alyvų kalno viršūnėje, netoli Kristaus žengimo į dangų koplyčios, matome mažą 13-ojo amžiaus pastatą su kupolu. Tokie pastatai yra vadinami „makam" ir statomi ant musulmonų šventųjų kapų. Sumokėję keletą šekelių prižiūrėtojui, galite gauti raktą ir apžiūrėti jų vidų. Nusileidę senais laiptais žemyn, atsirasite Bizantijos kriptoje ir pamatysite žalios spalvos audiniu padengtą karstą.

Apie embrionų naikinimo „logiką“ ir tariamąjį „gailestingumą“

Vienas iš konservatorių lyderių Andrius Kubilius socialiniame tinkle Facebook paskelbė savo pamąstymus pastaruoju metu visuomenėje aktyviai diskutuojama pagalbinio apvaisinimo tema. A. Kubilius siūlo nekeisti priimto Pagalbinio apvaisinimo įstatymo remdamasis, jo žodžiais, ne tik vertybėmis, bet taip pat logika ir gamtos dėsniais. Savo argumentus Kubilius susikirsto į tris temas – apie mokslą, apie embrioną ir apie gailestingumą moteriai.

Atidengtos Kauno Jėzuitų bažnyčios freskos

 

Šią savaitę nuėmus Kauno šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčios fasadą dengusius statybinius pastolius, miestiečiams atsivėrė pernai metais rastos ir šiemet restauruotos freskos: manoma, kad šios freskos yra tokios pat senos, kaip ir pati bažnyčia, baigta statyti XVIII amžiuje.

Popiežiaus homilija. Nesipriešinkime Dievo malonei

Pirmosios Advento savaitės ketvirtadienio Mišių Pradžios maldoje prašome: „Parodyk, Viešpatie savo didybę, suteik mums galingą pagalbą. Ką mūsų nuodėmes stabdo, tegul tavo gailestinga malone pagreitina“. Komentuodamas šiuos žodžiuos Šv. Mortos koplyčioje aukotų Mišių homilijoje popiežius Pranciškus kalbėjo apie mumyse dažnai atsirandantį vidinį pasipriešinimą Dievo valiai ir apie būtinybę melstis, kad Dievo malonė padėtų mums tą pasipriešinimą įveikti.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode