Parama
Šiluvos atlaidai. Gailestingumo jubiliejaus iškilmės

iais jubiliejiniais metais pagrindinę Švč. M. Marijos Gimimo atlaidų dieną, rugsėjo 11-ąją, Šiluvoje buvo švenčiama Šilinių kulminacija – Gailestingumo jubiliejaus iškilmės. Visomis šį sekmadienį aukotomis šv. Mišių intencijomis melsta Viešpaties gailestingumo seneliams ir vienišiems, tiems žmonėms, kurie gailestinga širdimi rūpinasi pagelbėti apleistiesiems, ypač našlaičiams ir beglobiams vaikams, taip pat prarandantiems viltį ir tikėjimą, dėkota už tuos žmones, kurie padeda atpažinti gailestingąjį Jėzaus veidą, melsta malonės priimti Dievo gailestingumą.

Arkiv. L. Virbalas SJ: Dievas mus myli ir lydi, kaip lydėjo Jėzaus protėvius

Kauno arkivyskupo metropolito Liongino Virbalo homilija Šiluvoje švenčiant Gailestingumo jubiliejų.

Jūsų Ekscelencija Šventojo Tėvo atstove, mieli vyskupai, kunigai, garbūs svečiai, gerbiami Vyriausybės ir Seimo nariai, brangūs Šiluvos piligrimai ir visi tikintieji,daugelį šimtmečių Šiluva traukia žmones. Čia, jausdami meilingą Mergelės Marijos artumą, tikintieji visada išsakydavo ir dabar išlieja savo maldavimus, padėką, šlovinimą Dievui – ne veltui Marija vadinama Nuliūdusiųjų paguoda, Nusidėjėlių gynėja, Krikščionių pagalba. Šiais metais mus lydi Gailestingumo jubiliejaus šūkis: „Gailestingi kaip Tėvas.“ Žvelgdami į Marijos gyvenimą galime patirti gailestingojo Dievo artumą.

Rugsėjį Vilniuje – renginiai Gailestingumo jubiliejui paminėti

 

Rugsėjo 17–18 d. Vilniuje vyks Ypatingojo gailestingumo jubiliejui skirti renginiai. Šeštadienį Vilniaus kunigų seminarijoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje prelegentai kalbės apie Dievo gailestingumo kulto ištakas, gailestingumo apaštalų gyvenimo atraminius taškus, Bažnyčios mokymą šiuo klausimu ir Gailestingumo jubiliejaus vaisius. Sekmadienį Bažnytinio paveldo muziejuje vyks muzikinis-literatūrinis susitikimas „Gailestingumo liudytojai“. Renginio dalyviai galės apžiūrėti keliaujančios parodos „Vilnius – Gailestingumo miestas“ stendus. Renginiai nemokami ir atviri vilniečiams bei miesto svečiams.

ŠILINĖS: Ligonių, slaugytojų ir medicinos darbuotojų diena (2016 09 09)

 

 „Šventoji Šiluvos Mergele, „Sanitas aegrotorum“ – Ligonių Sveikata, su virpuliu šiandien kreipiuosi į tave “, – šiais žodžiais 1993 m. rugsėjį Šiluvoje meldėsi didysis Kristaus piligrimas šv. Jonas Paulius II, vėliau pats pažinęs sunkios ligos ir kančios gelmę. Rugsėjo 9-ąją, kaip ir kasmet Šiluvoje švenčiant Ligonių dieną, daugybė žmonių, kai kurie lydimi artimųjų ar slaugytojų, taip pat vyko į Šilines ieškodami Viešpatyje pasitikėjimo, ramybės ir vilties, Šiluvos Dievo Motinos užtarimo savo ligose ir negalėse. Ši atlaidų diena išskirtinė, švenčiama Gailestingumo jubiliejaus metu, kuris naujai kalba apie nepaliaujamą Dievo artumą žmogui, Jo gailestingumo paguodą žmogiškame silpnume.

Kaip skaityti bibliją?


 

Peteris Kreeftas yra vienas įtakingiausių šių laikų krikščionių apologetų, siekiančių padėti krikščioniui išlaikyti savąją tapatybę šių laikų pasaulyje. Vienas svarbiausių jo patarimų – reguliariai skaityti Šventąjį Raštą. Tai toks pokalbio su Dievu būdas, kurio negali pakeisti jokie kiti. P. Kreeftas taip pat siūlo dešimt paprastų patarimų, kaip skaityti Šventąjį Raštą, kad tai teiktų tikrą dvasinę naudą.

„Tuomet Jėzus pasakė jiems palyginimą“ (Lk 15, 3)

Rugsėjo vidurio sekmadienio Evangelijos tema – šių jubiliejinių Gailestingumo metų kertinė vinis. Jėzus kalba paprasčiausiais palyginimais apie esminius žmogaus išganymo įvykius. Šio sekmadienio geroji naujiena yra ta, kad Dievas, kaip tikras Tėvas, yra gailestingas savo vaikams. Šie trys Jėzaus palyginimai apie paklydusią avelę, pamestą drachmą ir sūnų palaidūną (veikiau jau pražuvusį ir visų nurašytą ir pamestą, lyg kokį daiktą) telpa į vieną išminties lobyną – kas pamesta, šaukiasi suradimo.

Šilinės: Šv. Jono Pauliaus II ir katalikiškų bendruomenių diena

Atlaidams Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro floristų išpuošta Šiluva jau sveikina pirmuosius piligrimus, atvykstančius švęsti Dievo Motinos gimtadienio. Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidais Šiluva pradėjo garsėti nuo XV amžiaus vidurio, pašventinus Marijos Gimimo titulo (bei šventųjų Petro ir Baltramiejaus) bažnyčią – į garsiąsias Šilines atvykdavo net iš kaimyninės Prūsijos. Nuo XVIII a. atlaidai švenčiami visą aštuondienį.

Kaune pašventinti Šv. Klaros globos namai

Rugsėjo 5 dieną Žaliakalnyje (Kaunas) vyko Šv. Klaros globos namų atidarymas ir patalpų pašventinimas. Globos namus šventino Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos ministras br. Algirdas Malakauskis OFM. Atidarymo ceremonijoje dalyvavo Socialinės ir darbo apsaugos ministerijos kanclerė Danguolė Juozapavičienė, Kauno miesto meras Visvaldas Matijošaitis.          

Mišios Šiluvoje „už visus lietuvius užsienyje“

Vilniuje rugsėjo 12-14 dienomis įvyks Europoje dirbančių lietuvių katalikų kunigų suvažiavimas. Pagrindinės suvažiavimo temos – kova su prekyba žmonėmis ir artėjantys Lietuvos Seimo rinkimai. Suvažiavimo dalyviai Vilniuje aukos Mišias Gailestingumo šventovėje rugsėjo 12 d. 18 val., katedroje - Šv. Stanislovo ir Vladislovo bazilikoje rugsėjo 13 d. 17.30 val. ir Šiluvoje rugsėjo 14 dienos vidudienį. Šiluvos šventovėje Mišios bus aukojamos „už visus lietuvius užsienyje“.

Vatikano radijas

Maltos ordino veikla brandina savanorystės idėjos svarbą

Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius pasveikino šiandien, rugsėjo 8 d., Vyriausybės rūmuose vykstančios tarptautinės maltiečių konferencijos „Įveikim iššūkius drauge“ dalyvius ir svečius. Šios konferencijos tikslas – atkreipti dėmesį į nevyriausybinio ir valstybinio sektorių bendradarbiavimo galimybes ir svarbą, atsižvelgiant į tarptautinę patirtį.

Popiežius Pranciškus apie laiką kūrinijai

„Tikintieji ir netikintieji visi sutinkame, kad žemė priklauso mums visiems ir kad visiems turėtų būti skirti jos vaisiai. Tačiau ką mes matome dabartiniame pasaulyje?! Ryšys tarp žmonių skurdo ir mūsų planetos pažeidžiamumo reikalauja kitaip tvarkyti ekonomiką ir pažangą; reikalauja kitokio gyvenimo stiliaus. Mums visiems reikia atsivertimo, kuris išvaduotų iš vergavimo konsumerizmui. Šį mėnesį prašau melstis, kad visi rūpintumės kūrinija, kurią gavome kaip dovaną; kad ją prižiūrėtume ir saugotume būsimoms kartoms. Visi rūpinkimės mūsų bendrais namais!” – kreipiasi vaizdo klipe popiežius Pranciškus.

ŠILUVOJE prasideda didieji Švč. MERGELĖS MARIJOS GIMIMO atlaidai

Rugsėjo 7–15 d. Šiluvoje kaip ir kasmet vyks Švč. Mergelės Marijos Gimimo didieji atlaidai. Per Šilinių aštuondienį Marijos apsireiškimu palaiminta žemė vėl taps naujai svetinga ir priimanti, prisipildanti Dievo garbinimo ir padėkos, kad Jis iš savo gailestingumo, per mums labai artimos Dievo Motinos globą nuolat palaiko mūsų gyvenimą.Todėl kasmet Šiluvoje apsilanko per 100 tūkst. piligrimų iš Lietuvos bei įvairiausių pasaulio kampelių.

Ganytojinis laiškas apie kovą su girtavimu

Dievo gailestingumu ir Apaštalų Sosto malone Kaišiadorių vyskupas vyskupijos broliams Kunigams, Vienuoliams ir Vienuolėms ir visiems tikintiesiems siunčia ganytojo pasveikinimą ir laiminimą. Dabartinis karas padarė ir tebedaro daug nuostolių: milijonai užmuštų, sužeistų, invalidų, našlaičių; o kiek su žeme sulyginta, sudeginta, sugriauta miestų, miestelių, kaimų, ūkių su visu turtu, su gražiausiomis bažnyčiomis ir meno paminklais; o žemė patvinusi krauju ir ašaromis.

Brianas Kolodiejchukas: „Dvasinė naktis – herojiškiausias Motinos Teresės gyvenimo aspektas“

Žvelgdami į Motinos Teresės nuotraukas, ne visada iškart pastebime, jog ji buvo, galima sakyti, viena mažiausių, smulkiausių žmonių fizine prasme. Tačiau jos paveldas, apimantis beveik 5000 seserų kongregaciją, namus skurstantiesiems, neįgaliems bei seniems visų žemynų žmonėms, kunigų ordinas, daugybė savanorių bei šimtai tūkstančių išgelbėtų gyvybių, suteikiant medicininę pagalbą, pamaitinant skurstančiuosius ir sustabdant abortus, padarė ją moraline ir dvasine milžine didžiosios pasaulio dalies akyse.

Taizé bendruomenės „Pasitikėjimo piligrimystė“ – Afrikoje

Nuo rugpjūčio 31 dienos iki rugsėjo 4-osios, sekmadienio, Benine, Cotonou mieste vyko IV Taizé bendruomenės „Pasitikėjimo piligrimystės“ susitikimas, skirtas jaunuoliams: dvasingumo ir Dievo, vilties ir pasitikėjimo paieškoms, pasidalijant tuo su kitais.

Tokio pasidalijimo paskutinė stotelė ir, tuo pat metu, naujas pradžios taškas yra didelis susibūrimas, kuris gali būti nacionalinis arba regioninis.

Dukterėčia apie Motiną Teresę

Kanonizacija –ypatingas įvykis Motinos Teresės dukterėčiai Agi Bojaxhiu. Vienintelei artimai naujos šventosios giminaitei, Motinos Teresės brolio dukrai 70 metų; ji nuo pokario metų gyvena Sicilijoje. Su Agi Bojaxhiu kalbėjosi mūsų kolega iš Vatikano radijo laidų italų kalba redakcijos.

„Motina Teresė labai daug dirbo, bet dirbdama nekrisdavo kietiems į akis; ką bedarytų - visada buvo labai kukli. Jai sekdavosi viską daryti su natūraliu spontaniškumu, taip pat ir sunkius darbus. Aš mačiau, pasakojo šventosios dukterėčia, kad ji nors ir jau būdama senyvo amžiaus, nevengdavo sunkių darbų, tokių kaip skalbimas; atsimenu ją visada pasilenkusią prie žmonių, taip pat ir sergančių baisiomis ligomis“.

Kalkutos Motina Teresė paskelbta šventąja

 

Popiežius Pranciškus, kanonizavimo Mišiose dalyvaujant gausiai susirinkusiems tikintiesiems iš viso pasaulio, išklausęs Šventųjų skelbimo kongregacijos vadovo peticijos, perskaitė kanonizavimo formulę ir pavedė paskelbti Kanonizavimo Apaštališkąjį laišką. Peticijoje kardinolas Amato prašė, kad nuolankią vienuolę Motiną Teresę paskelbtų šventąja, kad „visas pasaulis galėtų ją kontempliuoti, prašyti užtarimo ir sekti jos artimo meilės darbų pavyzdžiu“.

Kodėl neinama į Mišias: atsakymai į 15 pasiteisinimų

 

Dažnai lengvai randame pasiteisinimą, kaip praleisti Mišias. Tačiau Mišios yra viena iš didžiausių dovanų, kurias Viešpats mums padovanojo. Šis straipsnis leidžia pažvelgti į kelis dažniausiai išgirstamus pasiteisinimus ir siūlo keletą būdų, kaip atsakyti į kiekvieną jų.

Vaikai ir jaunuoliai apie gailestingumą – Gabrielė

 

Kužių gimnazijos absolventę aštuoniolikmetę Gabrielę jos buvusi Tikybos mokytoja prisimena kaip nuoširdžią, atvirą, jautrią, mėgstančią keliauti, šiltai bendraujančią merginą, kuri, prireikus, visada ištiesia pagalbos ranką. Kiekviena proga ji džiugina savo rankų darbo iš visos širdies suruoštomis dovanomis. Dievo dovanotas talentas jai, – anot mokytojos,  – gebėjimas piešti ir būti paprasta.

Kun. Gediminas Jankūnas. Kaip skaityti ir medituoti dievo žodį

 

„Magnificat“ 2014 m. Nr. 4

Naujojoje rubrikoje pateikiame teol. m. dr. Gedimino Jankūno patarimus, į ką atkreipti dėmesį skaitant Evangeliją ir kaip medituoti bei kontempliuoti Dievo žodį. Šį kartą kviečiame stabtelėti prie Evangelijos pagal Joną (12, 1–11) ištraukos, skaitomos Didįjį pirmadienį.

Kun. Vaidas Vaišvilas: „Toks jausmas, kad visi treji metai buvo jubiliejiniai“

 

2016 m. rugsėjo 1 dieną sukako 3 metai, kai Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovė atidaryta visą parą, šia gražia proga savo mintimis apie trejų metų laikotarpį sutiko pasidalinti šios bažnyčios rektorius kun. Vaidas Vaišvilas. Gaila, kad sunku perteikti nuoširdumą ir humoro jausmą, kurie leido šiam pokalbiui tiesiog praskrieti, paliekant šiltus prisiminimus...

G. Grušas: Universitetai ir mokyklos yra gailestingumo erdvė

Rugsėjo pirmosios, Mokslo ir žinių dienos proga Vilniaus arkikatedroje bazilikoje arkivyskupas Gintaras Grušas, vyskupas augziliaras Arūnas Poniškaitis, universitetų kapelionai, Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos vadovybė aukojo šv. Mišias už studentus, dėstytojus, moksleivius ir mokytojus.

Apie šventuosius, susijusius su Lietuva (teminis puslapis „Dvasios papėdėje“)

Marija Faustina Kowalska

Ji į pasaulį atėjo kaip trečias vaikas iš dešimties skurdžioje ir pamaldžioje valstiečių šeimoje Glogoviecų kaime. Nuo mažens mergaitei buvo būdingas pamaldumas, darbštumas ir paklusnumas, taip pat didelis jautrumas žmonių nelaimėms. Mokyklą lankė tik trejus metus: būdama šešiolikos pradėjo dirbti, kad padėtų tėvams.

„Kiekvienas iš jūsų, kuris neatsižada visos savo nuosavybės, negali būti mano mokinys“ (Lk 14, 33)

Rugsėjo pirmojo sekmadienio Evangelija mums primena, kad pirmiausia mūsų gyvenime turi būti Dievas, o visa kita – tik po to. Evangelija iškelia tam tikras sąlygas tam, kas nori būti dangaus karalystės žmogumi: ne šeima ar giminės reikalai, ne turtas ir nuosavybės troškimas, net ne mano gyvybė ir visas gyvenimas, svajonės bei troškimai. Pirmiausia mano gyvenime turi būti Dievas ir Jo valios vykdymas.

Meilės misionierių vadovė: „Motina Teresė nemokė kitų, ką jie turėtų daryti“

 

„Mūsų motinos kanonizacija tai ne tik didžiulė garbė, bet ir proga iš arčiau pažiūrėti į jos gyvenimą, į jos darbą ir didelį dėmesingumą kitiems. Kartu tai proga pažiūrėti ir į mūsų pačių gyvenimą“, - Vatikano radijui duotame interviu sakė Motinos Teresės įkurtos Meilės misionierių kongregacijos dabartinė vadovė sesuo Mary Prema.

Malda LSMUL Kauno klinikų koplyčioje prašant Fatimos Dievo Motinos užtarimo

Kasmet į Lietuvą atkeliauja tarptautinės katalikiškos organizacijos (TVF), ginančios katalikų tikėjimą ir vertybes, atstovai. Jie dalyvauja paskutinį rugpjūčio sekmadienį rengiamose eisenose iš Tytuvėnų į Šiluvą. Tradiciškai nešama ir Fatimos Švč. M. Marijos statula. Vėliau svečiai lankosi įvairiose Lietuvos parapijose, įstaigose ir organizacijose. Džiugu, kad šiemet atvyko atstovai iš Brazilijos, Prancūzijos, Airijos, Baltarusijos, Urugvajaus ir kitų šalių.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode